Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Efterlyses: Tydliga visioner

Ekonomi och framtid i fokus på årets rådslag

Frågetecken omkring ekonomin möttes med öppen redovisning och det var aldrig någon tvekan om att Pingststyrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna året. Årets Rådslag dominerades av ekonomi och diskussioner om pingströrelsens roll i framtiden. Bland annat efterlystes mer tydliga visioner.

Ekonomin för Pingst var självklart ett stort ämne under årets Rådslag i Uppsala. Den avgående direktorn Christian Holmgren gav ombuden en genomgång av bokslutet för förra året, som visade på omkring 20 miljoner i underskott, något som bland annat lett till ett stramt åtgärdsprogram.
Han menade att den löpande driftens negativa resultat på 2,9 miljoner kronor inte är det allvarliga, utan att det stora problemet ligger i de dolda förluster som upptäcktes när den nationella och internationella verksamheten slogs ihop.

Täcka framtida förluster
8,5 miljoner av det redovisade underskottet består också av avsättningar för att täcka framtida eventuella förluster.
– Min reflektion är att vi nu för första gången haft både viljan och möjligheten att lägga problemen på bordet. Och det är vad varje ansvarstagande styrelse måste göra!
Under rådslagets andra dag kom förslag om att den nya styrelsen borde beakta möjligheten att kalla till ett extra rådslag i höst för att redovisa hur den planerar att återställa kapitalet.
Ordförande Jörgen Gidlund lovade att årets första tertialbokslut ska skickas ut till församlingarna så fort det är sammanställt, så att de kan följa den ekonomiska utvecklingen i Pingst.
Pingstförsamlingen i Alingsås förde fram ett förslag om en utredning av det aktuella läget. Styrelsen är redan på gång med en sådan utredning, förklarade Jörgen Gidlund och därför blev det ingen omröstning angående förslaget.

Ekonomisk omställning
Revisor Sven-Inge Karlsson lyfte fram att Pingst står inför en ekonomisk omställning. Tidigare har man kunnat lita till bidrag från vinstdrivande företag, men nu kommer i stort sett alla inkomster från ändamålsstyrda bidrag. Närmare 90 procent av intäkterna för Pingst är just sådana.
De enda pengar som Pingst helt fritt kan besluta över är kyrkoavgiftspengarna och det är också där som det finns en potential till en framtida bättre ekonomi.
– Vi talar om kris, men ekonomin är bara en bit av det, menade Ulf Sundqvist från Karlskrona när Rådslaget på den avslutande dagen blickade framåt.
– Vi har en kris till om vi inte har en vision och en strategi för hur vi ska nå det här landet! menade han.
Han uppmanade till extra rådslag med fokus på att återevangelisera Sverige.
Något beslut om detta fattades inte, men däremot påpekades att regionala rådslag, vilket andra talare efterlyste, redan är i gång.

Utmanade lyssnarna
Föreståndare Sten-Gunnar Hedin inledde lördagens framtidsseminarium. Han utmanade lyssnarna genom att fråga om de var beredda att ge upp en del av sin bekvämlighet och betala priset för att vara Guds ögon, öron och händer. Och tecknade en bild av en samtid och en värld, som behöver människor som är uppfyllda av Anden.
Han lyfte arbetet bland barn och ungdomar samt diakonin som två viktiga framtidsnycklar.
– Svensk pingströrelses framtid handlar om vilja, hjärta och engagemang, sammanfattade han.
När Daniel Grahn, Dagengruppens nytillträdde vd, senare förde ett offentligt samtal med Sten-Gunnar Hedin om året som gått framkom att det tyngsta varit att fatta beslutet om åtstramningar, men att en krissituation också rymmer möjligheter.
– Jag känner att krisen svetsat oss samman. Kanske har det varit nödvändigt med det som hänt för att vi ska förstå att vi alla behövs och att företagen inte längre kan bära det gemensamma.

Höga förväntningar
Under Rådslaget framkom genom många olika inlägg att förväntningarna på Pingst – ffs är stora trots det ekumeniska läget. Man förväntar sig visioner och stöd och support inom många områden, som exempelvis vad gäller församlingsplantering, projekthantering, uppbyggelse- och inspirationsdagar, inlägg i samhällsdebatten och barn och ungdomsarbetet.