Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Effekten av musiken viktigare än låtarna"

23 låtskrivare i två dygn som skapade över 30 låtar. Och därutöver 110 låtar som skickats in från människor runt om i landet. Så såg det ut när Pingst.se tog temperaturen på det nya Musik i Pingst-projektet.

När Samuel Hector, musikkonsulent i Pingst, svarar i telefonen hörs först bara hög musik. Han skruvar snabbt ner och ber om ursäkt.
Han sitter precis mitt i arbetet med lyssna igenom låtar för att avgöra vilka som ska gå vidare och så småningom hamna på den nya cd:n som kommer att släppas i maj nästa år.
Det förra albumet, ”Bara Jesus”, släpptes 2015 och har blivit en stor framgång. Det har sålt bra – omkring 4 000 ex av cd:n och 1 500 nothäften – men det är inte det viktigaste, menar Samuel.
– Syftet med den var ju att skapa musik som för oss samman som rörelse, ny musik som lyfter församlingar och ger lovsångsledare någonting att arbeta med.
Det är också målet för den uppföljare som alltså är på gång. Precis som förra gången är det förutom Samuel Hector även Ida Möller, Eric Liljero och BoGöran Läckström som utgör projektledningen. Produktionen görs av Mikael Eriksson och Emil Sydhage.
Vissa lärdomar finns med från förra gången, och resultatet är att alla blir tryggare när man vet vad det är som ska göras.
– Förra gången var det någonting helt nytt och ingen visste vad det var eller skulle bli, säger Samuel Hector. Den här gången är det lättare att få med folk på tåget, eftersom det finns någonting att visa och alla vet hur det funkar – och att det funkar!
Innehållet i låttexterna var i fokus redan första gången, och det var bestämt att de skulle handla mer om det gemensamma än det individuella, att de ska vara på svenska och att de ska kunna användas i gudstjänster.
– Det ska vara sånger som går att sjunga tillsammans, inte sånger för solister, säger Samuel Hector. Och så ska det vara låtar som går att göra i både stora och små sammanhang, det vill säga de ska låta bra oavsett om man framför dem till fullt komp eller med en enkel gitarr.
Inför det nya albumet har de också involverat det teologiska nätverket i Pingst ännu tydligare.
– Vi har hört av oss till dem och frågat om det finns några ämnen eller teman som de tycker att vi sjunger för lite om i dag, och som vi borde lyfta fram mer.
Det de fick in som svar handlade om perspektivet av Gud som Skaparen, att lyfta upp Gud i lovprisning, och att vi behöver sånger om det eviga hoppet, särskilt i så oroliga tider som de vi lever i nu.
– Jag hoppas att sångerna i projektet leder till att vi får växa samman ännu mer, säger Samuel Hector. Egentligen är det inte sångerna som är det viktiga, utan effekten av sångerna, att vi som rörelse tar vårt uppdrag att nå människor på allvar. Mottagandet av ”Bara Jesus” har varit mycket positivt.
– Bara för att det här finns betyder det ju inte att de här sångerna är någonting som församlingarna måste använda. De finns som en möjlighet, ett material att plocka ur precis som man plockar från andra håll. Att vi som rörelse kan skapa någonting för vår tid är vi mycket glada för.
Flera nya låtskrivare medverkar och det här projektet är också ett sätt att fånga upp unga och andra nya talanger som vill jobba med musik inom rörelsen. Mot slutet av året kommer tolv låtar att ha valts ut ur det material som kommit in.
Därefter ska det spelas in och produceras färdigt, och den nya cd:n kommer ut i maj 2017. Bland de medverkande finns utöver projektledningsgruppen bland andra Josefina Gniste, Agnes Grahn och Alfred Nygren.
Urban Ringbäck, som också var med under låtskrivarhelgen i oktober, är som en nestor för hela projektet.
Drömmen är att det här ska kunna bli ett återkommande projekt framöver, enligt Samuel Hector. Allra helst vill han få möjlighet att producera ett liknande koncept som är mer inriktat på ungdomar och deras gudstjänster.
– Vartannat år en ungdomsskiva, och vartannat år en som är för alla åldrar, säger han. Det vore en logisk utveckling, men det finns än så länge ingen konkret plan.
Genom kontakter med den norska pingströrelsen finns också förhoppningar om att kunna nå utanför Sveriges gränser.
– Vi har ju en tradition i svensk pingströrelse av täta kontakter med Norge, konstaterar Samuel Hector.

FOTO: KRISTIN BYSTRÖM

FAKTA/ Ny musik i Pingst 2
Medverkande: Josefina Gniste, Ida Möller, Agnes Grahn, Samuel Hector, Eric Liljero, Alfred Nygren m fl
Antal låtar: 12
Släpps: maj 2017