Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Dubblering av antalet kyrkoavgiftsbetalare

Under nästa år kommer omkring 3 300 pingstvänner att låta sin kyrkoavgift gå till Pingst. Det innebär att omkring fyra miljoner kronor kommer att fördelas till lokala pingstförsamlingar och två miljoner till det centrala arbetet.

Under 2006 har 1 600 personer låtit sin kyrkoavgift gå till Pingst. Nästa år kommer det att handla om cirka 3 300 personer, alltså mer än en fördubbling.
– Det är bra, men det är klart att vi hade hoppats på lite fler, säger församlingskonsulent Kent Cramnell.
Han pekar på att kyrkoavgiftspengarna är rena gåvor och alltså inga statsbidragspengar, som på något sätt kan villkoras.

Nu gäller 2008
Arbetet med att få fler att anmäla sig som kyrkoavgiftsgivare kommer självklart att fortsätta. Men vad gäller år 2007 gick anmälningstiden ut i månadsskiftet oktober/november. Det arbetet får alltså från och med nu rikta in sig på 2008 och framåt.
Enligt tidigare beslut fördelas kyrkoavgifterna inom Pingst så att 30 procent går till det centrala arbetet och 70 procent till de olika församlingar, vars medlemmar anmält detta.
Endast de församlingar, som är medlemmar i samfundet Pingst – ffs kan dock få del av kyrkoavgiftsmedlen. Sedan i oktober 2005 har det antalet fördubblats och är idag omkring 140.
Under hela hösten har medgivandeblanketterna registrerats och i januari kommer den exakta siffran från skattemyndigheterna över hur mycket pengar det kommer att bli under 2007. Men uppskattningsvis kommer det att handla om sex miljoner.
Pengarna betalas sedan ut till församlingarna varje kvartal. Hur mycket det blir till varje församling beror på hur många medlemmar man har som anmält sig som kyrkoavgiftsbetalare.

Sträng sekretess
Det råder sträng sekretess omkring vilka personer som valt att betala kyrkoavgift. Det går alltså inte att få fram sådana uppgifter, utan bara hur många och vilka församlingar de valt att styra sin kyrkoavgift till.
– Jag som arbetat i församling i mer än 35 år vet hur tufft det är att få ekonomin att gå ihop, säger Kent Cramnell. Men här finns en potens att öka offrandet och veta vad man kan räkna med. Kyrkoavgiften ersätter inte tiondet, men är ett bra tillskott.
Den bästa reklamen för kyrkoavgift tror han sker från person till person.
De församlingar som så önskar kan också få besök av personal från Pingsthuset som kan informera om kyrkoavgiftsmöjligheten.
På central nivå inom Pingst – fria församlingar i samverkan har kyrkoavgiftsmedlen bland annat gjort det möjligt att anställa en musikkonsulent.