Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Du är Petrus

ROINE SWENSSON Sjöbergs förlag

Undertiteln är ”Så formas ett livslångt lärjungaskap”. Tanken är att boken ska läsas antingen med ett kapitel i veckan under ett år, eller med ett kapitel om dagen. Författaren menar att lärjungen Petrus händelserika liv kan inspirera till lärjungaskap också i dag.
Boken fungerar utmärkt för en bibelstudie- eller bönegrupp. Den ger grundläggande kunskaper om lärjungarna och de sammanhang olika berättelser utspelar sig i. Ofta skapar författaren identifikation genom stycken som levandegör hur Petrus kan ha känt och upplevt en händelse. Varje kapitel inleds med ett bibelord, men det är inte alltid från berättelser om Petrus. Däremot rör de sig alltid om lärjungaskap och författaren drar paralleller till händelser i Petrus liv.
Frågorna i slutet av kapitlen inbjuder till självreflektion, där det man just har läst får bli utgångspunkt för att fördjupa sitt eget lärjungaskap. Det märkts att boken är skriven av en erfaren förkunnare som kan koppla Bibeln till det som berör människors liv i dag.