Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Drömmen om en ny församling

Nicklas och Lydia Mörling om att plantera en ny församling

”Tanken på att starta nya kyrkor började i oss för 15 år sedan. Ändå var det inte glasklart när Gud 2006 började tala till oss om att faktiskt göra det. Det kom upp som spridda tankar, ‘tänk omÄ, Processen för oss handlade både om Guds vilja med våra liv och om hur ett skifte från det trygga sammanhanget till något ovisst skulle gå till.
DE FÖLJANDE ÅREN reste vi mycket över hela världen och vart vi än kom besökte vi växande kyrkor och satt ner med pastorer som delade sina erfarenheter av att starta nya kyrkor.
DET TOG TVÅ ÅR innan vi blev trygga i vad Gud ville. Det fanns inget annat vi ville göra med vår tid än att starta en ny kyrka för nya människor. Vi delade våra drömmar med ledarna i den församling vi tjänat och tillhört i 20 år och vi fick deras välsignelse vilket var mycket viktigt för oss.
Sedan handlade det om att formulera sig och agera på det vi hade i oss. Då uppstod nya frågor av mer praktisk karaktär; Var, när, hur och med vem startar man en ny kyrka?
ENSAMMA SKULLE vi inte komma långt så det första vi gjorde var att fråga Gud om vilka människor vi skulle kunna bjuda med oss på detta äventyr. Vi gjorde en lista med 10 namn på människor med mognad, karaktär och som vi hade förtroende för. Vi träffade dem en och en och försökte beskriva bilden på vår insida. Vi berättade vad som skulle förväntas av dem och uppmanade dem att be och fundera i två månader på om de ville vara med. Alla tackade ja och
vi fick ihop ett starkt team.
DE FÖRSTA MÅNADERNA träffades vi två gånger i veckan för att dela visionen och värderingarna för våra drömmars kyrka. Eftersom visionen handlade om en kyrka för dem som inte brukar gå till kyrkan började vi med enkla happenings som picknickar, bowling och grillfester för att umgås så mycket som möjligt med människor utan erfarenhet av Gud eller kyrka. Det var en tid av omprogrammering, från verksamhet till vänskap.
YTTERLIGARE NÅGRA månader senare startade vi våra två första smågrupper som träffas varannan vecka för att dela livet, läsa om Jesus, uppmuntra och be för varandra. Ända från början har nya människor varit med. När vi sedan hyrde en restaurang i Flemingsberg för ett första visionsmöte kom det 50 personer.
SEDAN FORTSATTE vi i ett och ett halvt år med samma element; sociala events, smågrupper som nu är fyra stycken, sju offentliga möten och interna träffar med kärnteamet som i dag består av 25 personer. I januari i år tog vi steget att starta kyrkan offentligt.
Vi hade ett releaseparty med över 200 gäster och vi fick en skymt av hur Tjugofyrakyrkan skulle kunna se ut om några år när många nya människor i södra Stockholm har hittat Jesus och visionen blivit verklighet.
Gud har frälst människor och vi har haft dop men ibland det tar det tid att se drömmar bli verklighet och vi har definitivt det bästa framför oss.”
LYDIA OCH NICKLAS MÖRLING

Fotnot: Mer information finns på www.tjugofyrakyrkan.se