Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

”Drömmen om Elim”

Vibeke Olsson, Libris

Vibeke Olsson är en välkänd och uppskattad författare, mångfaldigt prisbelönt den senaste tiden för sin bokserie om sågverksflickan Bricken. Men hon är också utbildad baptistpastor och tjänstgjorde under några år på 70- och 80-talen i Elimförsamlingen på Östermalm i Stockholm. Och det var där som den dröm hon beskriver under en tid var påtaglig verklighet.
Kyrkans kafé blev en plats där församlingen kunde leva ut den kristna solidaritetstanken och gemenskapen, något som på den tiden gick hand i hand med stora delar av det omgivande samhällets ideal.
Men en bit in på 80-talet kom nya trender, både i samhället och i kyrkorna. ”Drömmen” kolliderade med 80-talets självförverkligande ideal i såväl samhälle som i kyrkorna, och bleknade bort. Boken är inte en biografisk skildring av vare sig församling eller pastor – den är en roman. Men författarens dröm var och är verklig och kunde ha förverkligats där. Därför är vemodet – och sorgen – påtaglig genom hela berättelsen.
För mig blir boken en påminnelse om att även en frikyrklig verksamhet kan vara som ”ett rö för vinden”, och att det gäller att ge akt på vilka värderingar och övertygelser som styr och var de är rotade.