Dopsiffrorna har slutat minska

Den negativa trenden för dopsiffrorna i den svenska pingströrelsen är bruten. Det framgår av Pingströrelsens årsbok 2007.

År 2007 döptes 1139 personer i sammanlagt 219 församlingar. Åren dessförinnan var dopsiffrorna 1097 och 1134 i 208 respektive 213 församlingar.
Trots de något ökande dopsiffrorna minskade Pingströrelsen dock från 84 615 medlemmar 2006 till 83 912 år 2007. Antalet församlingar minskade från 482 till 477.
Pingströrelsens årsbok för 2007 nådde prenumeranterna sista veckan i augusti och innehåller förutom statistik över exempelvis antalet medlemmar, församlingar, döpta och givande också bland annat en årskrönika 2007 och adresser till pingstförsamlingarna, till de gemensamma verksamheterna och till missionärerna.
Redaktör för årsboken är Magnus Wahlström.