Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Dop och medlemskap svåraste frågan

Intensiv samtalsdag med många medverkande

Det baptistiska dopet är det som gäller i pingströrelsen, både i praktik och förkunnelse. Det stod ställt utan allt tvivel, då omkring 150 personer samlades till samtalsdag om dopet. Däremot ventilerades en hel del tankar omkring ifall medlemskap och dop måste höra ihop och om medlemskap i pingst ska kunna öppnas också för dem som inte döpts på egen begäran.

Arrangörer av samtalsdagen var Pingst – fria församlingar i samverkan tillsammans med det teologiska nätverket och den hölls på Pingsthuset i Flemingsberg. Inledningsvis talade pastor Uno Solinger, Kalmar, om dopets innebörd. Han tog upp det utifrån fem aspekter; frälsning, identitet, församlingen, förbundstanken och det kristna livet.
– Vi behöver inte be om ursäkt för vårt dopsätt, menade han bland annat. Omvändelse och pånyttfödelse är verkligheter som möts i dopet.

Skärpa förkunnelsen
Uno Solinger ansåg också att församlingarna behöver skärpa förkunnelsen om dopet, inte minst eftersom det är något omistligt, oersättligt och en källa till glädje och välsignelse.
Efter honom talade Lena Tellebo, Ekerö, om dopets praxis, då hon bland annat menade att praxisen kan förstärka innebörden.
– Om vi menar att dopet är viktigt då är det också viktigt hur det sker, sa hon.
Resten av dagen ägnades åt samtal i olika former under ledning av Dan Salomonsson, Uppsala.
Innan samtalet drog igång betonade Dan Salomonsson att dagens samling inte på något sätt hade mandat att vara beslutsfattande. Syftet var i stället att samtalet skulle leda till att en bearbetning påbörjas.
Det rådde ingen brist på villiga talare och de avlöste varandra i rask takt. Det stod ganska snart klart att den riktigt svåra frågan handlar om dop och medlemskap. Liksom att kombinera längtan efter öppenhet och lägre trösklar med en tydlighet i förkunnelsen.
Sven-Gunnar Hultman från Gävle pekade också på att oavsett om man hävdar att dopet ska ske i direkt anslutning till omvändelsen eller att vägen dit får vara en process så döps det för få i dag.
– Dessutom är våra matriklar fulla av döpta icke troende medlemmar konstaterade han också.

Inte enbart positivt
Mattias Eveborn från Lund redogjorde för den process hans församling i Lund står i, där en enig ledning i våras föreslog församlingen att öppna medlemskapet även för icke baptistiskt döpta. Det fattades dock tre röster för att uppnå kvalificerad majoritet angående detta. Han berättade att det inte enbart varit positivt att dra igång denna process.
Samtalet övergick en stund efter lunch i en improviserad paneldebatt, då både samtalsledaren Dan Salomonsson och deltagarna fick ställa frågor till Sten-Gunnar Hedin, Uno Solinger, Gunnar Johansson, Sören Perder, Marcus Sönnerbrandt och Mattias Eveborn.
Mattias Eveborn fick bland annat frågan om varför hans församling inte väntat in andra.
– Pingst består av självständiga församlingar som utformar sin egen lära och vi har känt oss ledda av Gud i detta, svarade han, men poänterade också att detta inte innebär att alla andra måste slå in på samma väg.
Panelen upplöstes så småningom och innan samtalsdagen avslutades gavs tillfälle till en rad korta anföranden. Hela samtalsdagen kunde följas via webb-tv på Internet.
Liknande samtalsdagar kommer att hållas framöver. Och inte bara i teologiska frågor, berättade Dan Salomonsson till sist. Tankar finns på att framöver ta upp aktuella frågor till bearbetning, som exempelvis abort och stamcellsforskning. Detta lär dock inte bli verklighet förrän tidigast nästa höst.

Fotnot: På nästa uppslag finns en del av läsarnas reaktioner på dopdebatten publicerade.