Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Dop i Härjedalen

I Härjedalens pingstförsamling döptes fyra personer i slutet av 2016, vilket innebär att församlingen därmed ökade med tio procent.

Den frikyrkliga verksamheten har under senare år minskat i detta glest befolkade landskap. Här finns två pingstförsamlingar och en Equmeniaförsamling med tillsammans under 100 medlemmar. Just nu är pingstpastor Lars-Ivar Nilsson ensam som frikyrkopastor i landskapet.
– I marknadsföringen beskrivs vårt landskap som ”Härliga Härjedalen”. Här finns gott om plats för den som vill vara pionjär och evangelisera. Härjedalen tar emot med öppen famn, säger han.
Han menar att den viktigaste statistiken för en församling är den som beskriver antalet döpta under ett år och uttrycker sin stora glädje över dopförrättningen i december.