Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Direktorn för Pingst avgår

Christian Holmgren, direktor för Pingst – fria församlingar i samverkan, har sagt upp sin tjänst. På styrelsens begäran slutar han dock tidigast efter Rådslaget den 4 -5 maj.
I december fick han och föreståndare Sten-Gunnar Hedin styrelsens uppgift att genomföra ett tufft åtgärdsprogram för att uppnå balans i årets budget. Det presenterades i januari.
– Risken är överhängande att broar bränns i en sådan här process som gör att man därefter är ”körd” i organisationen, säger han.
– Direktorns uppgift att skapa entusiasm och framtidstro i verksamheten skulle hämmas av behovet av att återuppbygga stöd och förtroende i personalgruppen.. Det har vi enligt min bedömning inte råd med – därför begär jag att få lämna uppdraget, säger Christian Holmgren.
Direktorn för Pingst – ffs tillsätts av styrelsen och där har arbetet med att hitta en efterträdare till Christian Holmgren pågår.