Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Diakonal konferens i Lund

Pingstförsamlingen i Lund inbjuder till diakonal konferens 28–30 maj 2010. En planeringsgrupp med Christer Zethson som ordförande har tillsammans med representanter för Diakoni Pingst kommit i gång med planeringsarbetet.

Medarrangör är bland annat Pingst fria församlingar i samverkan.
Församlingen uttrycker en längtan att finns till för att göra något för människor som av någon anledning upplever sig utsatta. Målgruppen för konferensen är diakoner, omsorgspastorer, kristna socialarbetare och andra som på olika sätt är engagerade i diakoni och omsorg, exempelvis i församlingars frivilligarbete.
Temat för konferensen är ”Att göra det som är gott”. Folder för konferensen beräknas vara klar i början av februari månad.