Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Detta gäller för vigselrätten

Frågor kring vigselrätt för pingstpastorer ligger numera i trossamfundet Pingst. Och det är endast pastorer verksamma i en församling som tillhör trossamfundet som kan ha vigselrätt.

Vigselnämnden finns inte längre utan numera är det Trossamfundet Pingst Ä fria församlingar i samverkan som är ansvarigt för att utfärda vigselbehörigheterför svenska pingstpastorer. Ochsådana kan endast ges till pastorer
verksamma i en församling som tillhör Trossamfundet, eller pensionerade pastorer som tillhör en sådan.
Ingrid Svanell, verksamhetsansvarigför Pingst Församling, är den som håller i de här frågorna.
Hon berättar att på denya statistikblanketterna, somårligen skickas ut till församlingarna,kommer man nu också för varje år kunna pricka för vilka pastorer som har och ska ha vigselrätt. På så vis kommer frågorna kring detta att regelbundet komma upp.
Vigselförrättarkurser hålls två gånger varje år och genomgången sådan är ett av de krav som ställs på en pingstpastor, som önskar vigselrätt.
Ingrid Svanell vill också lyfta vikten av att hålla vigselsamtal. Att vara vigselförrättare är en förmån och ett stort uppdrag, menar hon, och rekommenderar att boka minst tre samtal med paret före vigseln. Förutom att gå igenom och förbereda själva vigselakten föreslår hon att man till exempel talar om vad det innebär att lova varandra trohet, hur Gud kan vara en kraft i äktenskapet, om respekt för varandra, att prioritera förhållandet, konfliktlösning, förlåtelse och försoning, samt sexualitet och inställning till barn/barnlöshet.