Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Det gäller barnen!

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Mark 1:1. Så celebrerar vi Pingst 100 år – också under hösten 07.
Konferensen ”Pinse för alle” i Oslos stora sporthall Spektrum markerar jubileet för alla Europas pingstvänner. Denna stora konferens samlar representanter från hela den samlade pingströrelsen i Europa – men här är också kristna ledare från skilda delar av övriga kristenheten, människor som vittnar om den helige Andes gåvor. På nytt ser vi att det inte enbart är en teologisk fråga utan det är en upplevd och praktiserad personlig erfarenhet av den helige Ande som gör den pingstkarismatiska rörelsen till en väckelserörelse som sveper fram över världen och som för människor samman i en underbar gemenskap över alla slags kyrko- och samfundsgränser.

Pingströrelsen är inte bara historia. Den är nu! Pingstens gåva var till för vittnesbördet, vittnesbördet om Jesus. Nu är det vår tur, vi som lever och verkar idag.
Det är viktigt att vi gör evangelistens Markus ord till våra egna; ”Här börjar glädjebudet…” Det är viktigt att bli medveten om att just här där jag står, just här där jag bor, mitt i den miljö som är min egen, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Det som hände då och som gång på gång upprepat sig i historien, det händer än en gång – och det händer med mig.
Det som en gång skedde, upprepas igen med nya ord och genom nya människor. En av dem är jag. Så personligt måste det få bli för var och en av oss. Glädjebudets rörelse ut bland människorna sker i samma Andens kraft som under den första tiden. Och denna Andens kraft kan också jag få del av. Nu behöver var och en av oss, liksom tidigare generationer gjort, konstatera och gripas av ”nu är det vår tur” att föra evangeliet vidare.

Så personligt önskar och ber jag att vi också skulle ta till oss de ”rop” som vi från Pingsthuset sänder ut nu denna höst. Det gäller barnen! ”Vi har barn ihop” – ett uttryck som ibland använts för att understryka det som är ett faktum för oss alla, oavsett om vi har egna barn eller inte, barnen i vår värld är allas vårt ansvar.
Låt uppmaningen från Pingst Ung; ”Församling med framtid” bli till självrannsakan som leder till en handlingsplan. Hämta hem PowerPoint-presentationer och beställ material från Pingst Ung som du kan använda i din församling.

I det internationella arbetet vill vi genom PMU Interlife fokusera på de allra svagaste i vårt samhälle – barnen. Genom höstkampanjen ”Barnens rätt – vårt ansvar” vill vi genom opinionsinsatser lyfta barnens situation runt om i världen för att öka engagemanget i Sverige för deras rättigheter. Dessutom kommer en insamling att genomföras för att stötta de mest utsatta barnen. Kampanjen startar i september och går i mål under julhelgen. Helgen den 27– 28 oktober kommer att vara en av höjdpunkterna då målsättningen är att en rad olika aktiviteter ska genomföras i landets församlingar.
Också LP-verksamheten låter barnen vara prioriterade just nu. ”De glömda barnen” handlar om de 250 000 – 300 000 barn i vårt land som lever med den ena eller ofta båda föräldrarna som alkoholister.

Till sist vill jag uppmuntra alla familjeambassadörer som arbetar med och i Tillsammansprojektet. Ni är så värdefulla, inte minst genom det goda förebyggande arbete ni utför genom de relations- och föräldrakurser ni ger.
Till alla vill jag rikta en innerlig uppmaning till förbön och personligt engagemang, tillsammans kan vi göra världen bättre för framtidsfolket, barnen.

Gud välsigne dig till att se vad ordet ”här börjar glädjebudet ” betyder i just din situation