Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. FOTO: PER HELGOSON

Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. FOTO: PER HELGOSON

Det fördolda och det förklarade

”… ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” Apostlagärningarna 2:11b

Det måste ha varit något alldeles speciellt med lärjungarna efter pingstdagens erfarenhet. I ett redan myllrande Jerusalem gjorde de stora intryck på omgivningen. De fylldes av den helige Ande och fick övernaturliga förmågor att tala olika språk. Uppfyllda av Anden var den tidigare så försiktiga gruppen nu frimodig och orädd. Man hade fått ett bönespråk som också blev till ett missionsspråk. Gud gav den tidiga kyrkan en unik förmåga att kommunicera. I Jerusalem befann sig många människor med olika språklig bakgrund och alla fick höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Pingstdagen blev en signal att det som varit språkligt splittrat sedan Babels torn nu kunde helas och
budskapet om Herren spridas.

VI FÅR ALDRIG glömma kopplingen det inre och det yttre, bönen och förkunnelsen, det fördolda och det förklarade.
Det är inte så att tungomålstalandet per definition alltid är ett begripligt jordiskt språk. Nej, i grunden är det ett inre bönespråk för att koppla oss med den livskälla Anden ger. Men detta inre liv vill komma ut i tillgänglig mission i ord och handling.
Teologen Daniel Castelo beskriver pingströrelsens andlighet som ett uppenbarat mysterium. Det ligger nära aposteln Paulus tanke om hemligheter som nu blivit uppenbarade genom församlingen. Den kristna kyrkan möter Gud i gudstjänsten och det fördolda bönelivet, detta är själva drivkraften till evangelisationen. Det är i processen av bön och tjänande som Anden ger kyrkan sitt uttryck, bilden målas och budskapet om Jesus berättas. Den helige Ande gör inte att kristen tro blir ett spektakel obegripligt att förstå. Tvärtom är en sann frukt av karismatiken att människor kan ta till sig av evangeliet.

JAG TÄNKER ATT VI BEHÖVER mer av det fördolda och det förklarade. Jag tänker att vi behöver mer av lovprisning och samhällsengagemang. Vi behöver vara mer aktiva på olika mediaplattformar utan att bara bli pratiga. Behoven omkring oss är stora, utmaningarna många. Tröttheten på information och marknadsföring är ofta stor. Vi är nog många som längtar och törstar efter äktheten. Låt oss därför alltid vara en rörelse fylld av lovprisning vars berättelse handlar om Guds väldiga gärningar. Vi vill inte sitta stilla och hålla oss för oss själva. Korsets berättelse får aldrig leda kyrkan till att ha armarna i kors.
Må den helige Ande aktivera oss hela vägen från bönerummet till gatuevangelisationen.