Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. FOTO: PER HELGOSON

Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan. FOTO: PER HELGOSON

Det finns alltid mer!

”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.” Efesierbrevet 3:20–21

Dick Brogden, en amerikansk pingstmissionär, beskriver den grundläggande pingstdoktrinen med ett enda ord, ordet ”Mer”. Jag tror han fångar något grundläggande av livet med den helige Ande. Detta liv är vår betoning men det är absolut inte vår ägodel. Andens kommande på pingstdagen låter sig inte fångas utan fångar oss alla oavsett samfund.
Vi är tacksamma för frälsningen från synden men det stannar inte där, istället finns något mer att upptäcka, det vi är frälsta till. I frälsningen och andeuppfyllelsen ligger en räddning bort från något men inte bara för att återställa ett gå vidare med. Du kan alltid växa och gå vidare i både tillbedjan och tjänande. Det finns mer.

MIN BÖN ÄR att vi skulle leva i den vind som för oss vidare till något mer. Jag ber om upptäckarglädje, förstagångsupplevelser och entreprenörskap. Genom Andens närvaro i hjärtan möjliggörs mer än vad vi själva kan be att sända. Det finns också mer av det vi redan gör. Det är fullt möjligt att samla fler och nå längre. Det finns möjligheter att påverka genom att vi låter oss påverkas av Gud. Gud rör vid världen när församlingen är aktiv i ord och handling. Det finns mer för den svenska pingströrelsen.

JAG TÄNKER ATT GUD vill bli älskad av oss på ett oprogrammerat sätt, han är så allsmäktig att han gav oss en egen vilja. Hela vår existens varför hittar sitt svar i frågorna om sann kärlek. Jag vill uppmuntra dig att använda din frihet till kärlek som märks.
Vår rörelses framtidsbild säger att vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor.

DET FINNS MER ATT GÖRA och det finns mer att upptäcka. Framförallt finns det mer att upptäcka av vem Jesus Kristus är, vad han säger och gör. Den sanna effekten av att vi upptäcker mer blir att fler upptäcker mer av Jesus. Detta är ett ljuvt och bedårande liv att leva.
Det finns alltid mer!