Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

DET ÄR I ALLA FALL TUR ATT VI INTE ÄR DÖDA

Jonas Helgesson, Libris bokförlag

På ett rakt, enkelt och befriande sätt skriver Jonas Helgesson om sin vardag som familjefar, yrkesverksam och cp-skadad. Även när det handlar om det riktigt svåra, som att inte bli tagen på allvar och bemött med respekt. Vi får följa allt från hur han övar sig att gå i trappan med en docka för att inte riskera att tappa sin nyfödda dotter, till hur det är när andra inte förstår vad man säger i affären. Det handlar om hur viktigt det stöd vi får av våra närmaste är, för att vi ska våga tro på oss själva och besegra de utmaningar vi möter. Det handlar om hur vi lär oss att förvandla svaghet till styrka.
Genom att berätta om sitt liv visar Jonas Helgesson att det går att lyckas med det som framstått som omöjligt. Det viktigaste är inte att vara vanlig, menar han, utan tvärtom tar han till sig av uttalandet från experten på Antikrundan: ”Det är ju de udda exemplaren som har störst värde.”
Boken inrymmer mycket livsvisdom att ta till sig och omsätta i vardagen. Både i bemötandet av sig själv och av andra.