Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Den tysta underströmmen

Det finns någonting med kontraster som på ett särskilt sätt speglar Gud. Allra tydligast kommer det till uttryck i Jesus, Guds Son, som väljer att avstå sin makt och bli ett spädbarn i en krubba. Finns det något mäktigare än den kraft som är orsaken till att allt som existerar faktiskt finns? Och finns det något ynkligare än ett nyfött spädbarn, så hjälplöst och utlämnat åt andras goda vilja? Eller som i berättelsen om profeten Elia, där kontrasten finns mellan stormvinden, där Gud inte var, och det stilla suset, där han var. Eller kontrasten mellan den döde Jesus på långfredagen och den
uppståndne frälsaren på påskdagen.

JAG PÅMINNS OM DEN kontrasten när jag tittar igenom de boktitlar som har nått mig under hösten. Där finner jag många böcker som handlar om det där lilla, det svaga, det till synes obemärkta. Jag ser det i Fredrik Lignells bok, recenserad här intill, om kampen med sin psykiskt sjuka dotter – och gudsnärvaron mitt i smärtan. Jag ser det i Margareta Melins stillsamma böner, långt borta från dundrande estrader, men innerligt nära i hjärtats tysta suckar. Jag ser det i Birgitta Sjöström Aasas bok om helande och upprättelse, som förmedlar kraften från en Gud som vill upprätta världen människa för människa, där ingen av oss är för obetydlig för Guds nåd, och där platsen för Guds ingripande är i vår vardag, vår verklighet.
Böcker, som företeelse, kan också höra till samma fåra. Obetydliga små saker av papper, som ofta har svårt att hitta vägen från bokhyllan till läshörnan. De kräver att vi lugnar ner oss en stund, drar oss undan, får tid till koncentration.
Och där i stillheten kan de öppna nya världar för oss. Det finns många berättelser om det – inte minst om barn som har haft det svårt under uppväxten, men som funnit sällskap och tröst i de böcker som de har läst.

BÖCKER ÄR EN FIN GÅVA, ett sätt att visa omsorg och dela sådant som är viktigt. Glöm inte det i tider när det är läge att ge presenter! Inte minst gäller det barn och unga, som får många influenser från olika håll. Missa inte att titta på utbudet från de kristna förlagen och se om något de har kan passa en ung vän i din närhet. Kristna bokförlaget Pärlan har för övrigt startat en ny bokklubb för barn – ett modigt steg i tider då bokbranschen bara siktar in sig på bestsellers för såväl stora som små. Ett medlemskap där kan vara ett sätt att hålla liv i den där tysta underströmmen, och berika läsarens fantasi med tanken om att en annan värld är möjlig.