Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

DEN SOM HITTAR SIN PLATS TAR INGEN ANNANS

Tomas Sjödin, Libris

Tomas Sjödin, författare till ett tiotal böcker och pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, har ett unikt tilltal. Han har förmågan att hitta träffsäkra bilder som många känner igen sig i men som genom hans bildspråk får nya dimensioner. Så är det också i denna bok. Den utgörs till stor del av en reseskildring av hans sökande i lärjungen Tomas spår. Lärjungen Tomas namn betyder ”tvilling”. Den okände tvillingen vid hans sida ger författaren utrymme att identifiera sig och följa efter, och att ställa många viktiga frågor om vad som är en människas drivkraft och hur man hittar sin rätta plats i tillvaron. Han knyter an till avgörande händelser i sitt eget liv, och läsaren förflyttas fritt mellan Indien, Galileen och Norrland.
Som alltid hos Tomas Sjödin finns en varm ton av äkta omsorg om människor, av längtan efter det okonstlade och av en innerlig tro, som han själv menar inte är så stark men som ändå uppenbarligen genomsyrar allt. Att få följa med en bit på den här resan känns som en förmån.