Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
FOTO: PER HELGOSON

FOTO: PER HELGOSON

Den helige Andes församling

”Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apostlagärningarna 2:4

Det brukar bli bäst när man gör det Jesus säger. I gruppen av de 120 som var samlade i den övre salen på pingstdagen fanns olika personer, brokiga personligheter och också olika erfarenheter av vandringen med Jesus. Där fanns människor vi känner till och människor vi aldrig fått lära oss namnet på. Där fanns de vi vet hade haft tvivel, de som flydde från påskdramats press och där fanns någon som helt förnekat sin koppling till Jesus. Men de hade uppfattat en instruktion från den uppståndne Jesus de nu höll tillsammans. Instruktionen handlade om att vänta i bön tills de skulle få ta emot en gåva av kraft från höjden. I denna tilltufsade, svaga och innestängda grupp fanns ändå en stark övertygelse att göra det Jesus sagt, att inte springa iväg och försöka fixa något själva.

SÅ KOM DÅ PINGSTDAGEN när Guds stora gåva gavs utan restriktioner och undantag. De uppfylldes alla av den helige Ande. I detta föds den kristna kyrkan fram, en församling vi fortfarande är del av. Pingsten föregår församlingen, kyrkan finns till mitt i den ljuvliga strömmen av vind, eld och vatten från himmelen. En församling uppstår inte av en ledares vision, teologiska positioneringar eller av beslut fattade runt ett styrelsebord. Församlingen existerar ur denna enda ljuvliga källa att Jesus döper i helig Ande.

DET BRUKAR BLI bäst när man gör det Jesus säger man ska göra, det är dock inte alltid så självklart enkelt. Det var det inte för de första lärjungarna och det är inte alltid så enkelt för oss heller. Men jag tror att påminnelsen om att pingsten kommer före församlingen kan hjälpa oss. Vi behöver se på församlingen som den helige Andes församling, så som vi också behöver se vår egen kropp som ett tempel åt den helige Ande. Församlingens kultur byggs av de andliga goda frukterna som kärlek och glädje. Dess möjlighet att fungera i tiden sker genom de andliga gåvorna som tungotal och profetia. Församlingen leds av andliga tjänster som apostlar och profeter. Utan den helige Ande existerar ingen församling.

DET FINNS EN GENERELL pingst och det finns en personlig pingst. Den generella pingsten är etablerad sedan pingstdagen då Guds kärlek exploderade i eldstungor och kraft. Den tidigare instängda och tysta gruppen gick då ut på gatorna i Jerusalem och berättade om Jesus drivna av denna andliga kraft. Den personliga pingsten sker när du och jag inser vårt behov och beroende av Andens liv. När vi kommer till insikt tänker vi inte att vi klarar oss själva, den sanna insikten leder oss att be till Jesus om den helige Andes kraft och liv. I detta mottagliga förhållningssätt kan Gud verka också idag genom oss.

DU KAN FÅ HJÄLP AV Anden till tröst men också kraft till tjänst. Att göra det Jesus säger handlar inte om att lyda kommandon och hårda bud. Den som gör det Jesus säger, tar emot av helig Ande och tjänar Gud, betjänar församlingen och mänskligheten i den ström av liv den helige Andes närvaro ger. Vår förkunnelse är inte en lära att förstå i första hand. Vår förkunnelse är liv i Jesus Kristus genom den helige Ande. Pingstdagen bevisar att detta liv är möjligt för alla. Pingstdagens räckvidd är närmast kosmisk, vinden blåser vart den vill. Min bön är att pingsten ska vara vår stora glädje och vår stora inspirationskälla. I detta liv finns kraft till tjänst för en värld som behöver en engagerad och hängiven kyrka.