Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Den fjärde vågen

Jag har den senaste månaden blivit påmind om svensk Pingströrelses stolta historia. I en internationell missionskonferens i Bangkok så konstaterar jag att talare efter talare tar vårt historiska missionsarbete som framgångsexempel. Den argentinske världsevangelisten Luis Palau hävdar dessutom att det ekonomiska välståndet i Norden beror på församlingarnas utgivande och hängivna missionshjärta för resten av världen.
Under andra världskrigets sista brinnande år, 1944, så hölls ett profetiskt brandtal på Nyhemsveckan om nödvändigheten av att sända ut fler missionärer i världen. Under de kommande 15 åren skickade man ut drygt 500 missionärer som predikade evangelium i både ord och handling. Man kan säga att det blev den andra vågen av pionjärrörelse.
DEN FÖRSTA VÅGEN handlade om församlingsplantering och evangelisation i Sverige. Under 1920-talet planterade man 300 nya församlingar, och under 1930-talet ytterligare 150 nya församlingar. Den tredje vågen av pionjäranda handlade om barn och ungdomsverksamhet. Under 1960 och 70-talet så exploderade engagemanget för barn och unga. 1975 hade pingströrelsen fler än 120 000 barn och ungdomar inskrivna i söndagsskolor, hobbygrupper och ungdomsgrupper.
Bara i Stockholm hade man barnverksamhet på 50 platser och över 4 000 barn i söndagsskolan. Man samlades i kyrkor, föreningslokaler och hem. Detta ledde fram till de högsta dopsiffrorna vi haft i mitten på 1980-talet.
NU TILL DEN VIKTIGA FRÅGAN. Finns denna pionjärkraft kvar i pingströrelsen? Behovet är större än någonsin för livgivande och befriande förkunnelse om Jesus. Det är en utmaning att leva 2015. En tid av polarisering och en tillvaro laddad av motsägelser. Världen står i lågor driven av maktanspråk, religiös fanatism, och politisk extremism samtidigt som vi flyr in i vårt eget mikrokosmos. Vi söker likes och bekräftelse för en snygg bild från middagsbordet, känner begär efter Apples senaste produkter eller längtan efter en utlandssemester. Vi älskar en bok om det som händer när vi vilar, men verkar vara oförmögna att stoppa vårt eget ekorrhjul. Så kunde vi fortsätta att beskriva pendeln som för oss mellan det stora och det lilla, mellan det viktiga och det oviktiga.
MIN DRIVKRAFT ÄR TRON PÅ en fjärde våg av pionjäranda i pingströrelsen. En vågrörelse av människor och församlingar som bryter mot det invanda och paralyserande normer. En våg av frimodig Jesusförkunnelse som resulterar i församlingsplanteringar och internationell mission som skapar plats och utrymme för människor att på ett begripligt och varmt sätt få möta Jesus till personlig tro.
ÄR DET MÖJLIGT MED en fjärde våg? Jesus säger ju att han är densamme i går, i dag och i evighet. Behoven är större än någonsin. Så det verkar som det handlar om dig och mig.
Till sist, Jesaja 51:1 säger: ”Tänk på klippan ni är huggna ur, på schaktet ni har hämtats från.” Vi har en stolt historia. Låt den utmana oss till djärva beslut och överlåtelse i vår tid och låt den inte bli en snuttefilt som tröstar oss i tider av
stagnation.