Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Delaktighet och stöd när kyrkoavgiften går till Pingst

Så här års är det många som blir påminda om att de betalar kyrkoavgift. Då kan det även vara dags för den som är medlem i ett annat samfund än Svenska kyrkan att se till så att ens egna medel hamnar där man själv har sitt största engagemang. Pingst.se har fått mejlkontakt med Astrid och Gerth Mattebo, Örnsköldsvik, som ger sin kyrkoavgift via skattsedeln till Pingst.

Hur länge har ni gett kyrkoavgift till Pingst?
– Vet inte exakt, men minst fem år.

Varför bestämde ni er för att göra det?
– Tyckte det var ett bra och enkelt sätt att ge en gåva, både till den centrala organisationen och den lokala församlingen.

Varför tycker ni att det är bra att ge kyrkoavgiften till Pingst?
– Pingst är vårt andliga hem, det sammanhang vi har vuxit upp i. Vi vill vara med och stötta då vi tycker att det är ett viktigt arbete som gjorts och görs.

Hur ser ni på fördelningen av medlen från kyrkoavgiften mellan central organisation och lokal församling?
– Vi tänker inte så mycket på det. Det är väl en ganska bra fördelning, 1/3 centralt och 2/3 lokalt.

Vad är de största fördelarna med kyrkoavgiften?
– Enkelheten att vara med och bidra ekonomiskt. Stödet till den centrala organisationen och samtidigt till den lokala församlingen. Det är enkelt och man märker inte av det, inga pengar man direkt saknar men som kommer andra till välsignelse.

Ser ni något som är negativt?
– Att inte fler ger den här vägen, alla borde göra det!

Har det påverkat ert övriga givande?
– Nej.

Påverkar kyrkoavgiften ert engagemang på något sätt – positivt eller negativt?
– Det är positivt att kunna stötta centralt på ett enkelt sätt samtidigt som det även märks i den lokala församlingens kassa.

Känner ni större delaktighet i det gemensamma arbetet genom kyrkoavgiften?
– Visst är det så att man tänker på det gemensamma arbetet och att man är med och bär det lite grand. Men vi kände det nog mest i samband med beslutet om att ge kyrkoavgift till Pingst.

Skulle ni råda andra att ge kyrkoavgift till Pingst?
– Absolut! Alla medlemmar i en lokal församling som tillhör pingströrelsens samverkansorganisationer, Pingst ffs eller trossamfundet Pingst, borde göra det. Det är inget som man direkt märker av men det gör stor skillnad, både lokalt men framförallt centralt.

FÖRSAMLINGENS FÖRESTÅNDARE, Stefan Beimark, är glad över det stöd församlingen får genom kyrkoavgiften som medlemmarna betalar, och även det stöd som detta innebär för Pingst centralt.

Vad ser du som fördelar med att medlemmar i din församling ger kyrkoavgift till Pingst?
– Jag ser flera fördelar med kyrkoavgiften. För oss i församlingen är det välkomna pengar som vi kan göra mycket bra med och som kommer in löpande och tryggt. Sedan är det ett sätt för oss att vara med och stötta våra gemensamma verksamheter och stå tillsammans med varandra i landet genom Pingst FFS och allt annat bra vi gör.
– Vår församling är djupt engagerad i vårt gemensamma arbete och har ett omfattande samarbete med Pingst FFS. Vi har till exempel fått stöd till att hjälpa ensamkommande flyktingungdomar och samverkat kring att möta och hjälpa människor med missbruksproblematik. Dessutom har vi en gemensam second handbutik med PMU där vi hjälper människor både lokalt och globalt.

Vilka av Pingsts gemensamma verksamheter har er församling mest glädje/nytta av?
– Jag tror att Pingst FFS och Pingstkyrkan Örnsköldsvik hjälper varandra att nå längre, djupare och högre för Guds och människors skull. En bra kombo, helt enkelt!