De utbildar pionjärer inom Pingst

Pingsts församlingsplanteringsprogram leds av flera pastorspar från olika delar av Sverige. Här får du veta lite mer om dem.

Magnus och Gunilla Persson är sedan två år tillbaka huvudansvariga för Pingsts församlingsplanteringsprogram. De har utsett flera andra pastorspar som i sin tur leder var sitt nätverk där man tränar och coachar församlingsplanterare runt om i hela landet.
Magnus och Gunilla är visionärerna och kreatörerna bakom United. De lever i Malmö med barnen Johanna, Caroline och Philip.
Något som kännetecknar dem är deras passion över att se människor utvecklas och bli vinnare i livet. De är sanna livsnjutare som älskar att dela livet tillsammans med goda vänner, resa och uppleva storstäder runt om i världen.
Deras fokus som pastorer ligger främst på utveckling av visionen, värderingar, undervisning, ledarskap och expansion in i framtiden. De leder United globalt och överblickar Unitedsbefintliga och blivande kyrkor över hela världen.
Magnus finns även med i styrelsenför Eurolead, ett europeisktnätverk för kyrkor, pastoreroch ledare. Tillsammans lever de under mottot ”Älska Gud, älska människor och älska livet”.

Lydia och Nicklas Mörling är grundare och ledare för Tjugofyrakyrkan, en nystartad församlingi södra Stockholm och tillsammans har de barnen Rut och Sixten.
Förutom att leda församlingenoch träna nya församlingsplanterarejobbar Lydia på it-företagetEPiServer i Stockholm och Nicklasleder Teamträningsskolan som utbildar nästa generationsledare över hela Sverige.
Drömmen om en kyrka föralla som inte går till någon kyrkahar Lydia och Nicklas buritunder många år, men Tjugofyrakyrkantog klivet ut i offentligheteni början av förra året. Centralti Tjugofyrakyrkans vision finns församlingsplantering. Genomatt uppmuntra och betjänabefintliga satsningar, utmana tillnya initiativ och inte minst självaplantera många nya kyrkor vill man vara med och bidra till attmånga människor ska få sina livförvandlade av Jesus.

Per-Johan och Ulrica Stenstrand har arbetat som pastorer sedan 1986. De är kända talare och församlingsbyggare inom pingst. Efter 14 år i etablerade pingstförsamlingar på flera platser startadede Lifecenter år 2000 som har sin bas och huvudkontor i Västerås. Med inriktning på ledarträningoch evangelisation har de idag byggt upp ett starkt team avmedarbetare och expanderar nu regionalt i Mälardalen, först ut ärEskilstuna. Lifecenter har ocksåförsamlingar i Bangkok, Thailandoch Kampala, Uganda.
Förutom bibelskola har Per-Johan studerat vid Handelshögskolani Jönköping. Vid sidanav sin pastorstjänst är Per-Johanäven coach och mentor till unga expansiva ledare inom både kyrkaoch näringsliv och har ett stort kontaktnät både i Sverige ochinternationellt.
Ulrica är en stark ledare medglimten i ögat som älskar det kvinnliga. Hon har byggt uppnätverket ”LifeLady” som bland annat genomför den årliga konferensen ”Celebrate Her”. Parallellt med församlingsbygge har Ulrica arbetat 25 år inom media.
Genom sin bakgrund i både äldre och nya församlingar har de en förståelse för spänningsfältet och utmaningarna vi möter som församlingsbyggare.
Per-Johan och Ulrica har varit gifta i 26 år och har barnen Robert och Victoria.

Anders och Camilla Olsson bor på Hisingen i Göteborg och är föräldrar till Lukas och tvillingarna Ebba och Deborah.
Sedan snart sju år tillbaka är de pastorer i Connect Church. Anders har över 20 års erfarenhet av församlingsledarskap som ungdomspastor, teambyggare, förkunnare och föreståndare och visionär i olika kyrkor i Sverige.
Under Anders ledarskap har Connect Church genomgått en nystart och kraftig tillväxt.
Camilla är utbildad lärare i svenska och religion och har efter tolv år på olika skolor, nu en anställning i kyrkan. Camilla har också ca 20 års erfarenhet som barnledare, lovsångsledare, teambyggare och de senare åren även förkunnare. Hon har varit initiativtagare till fyra lovsångsskivor som projektledare och låtskrivare.
De vill finnas till för de som står i processer av nystart och församlingsplantering som coacher, rådgivare och samordnare. Det kan handla om allt från att träffas för frukostar och luncher till att dra ihop till nätverksträffar och utbildning.

Stefan och Cathrine Beimark har två söner och en dotter.
Stefan blev kristen som 20-åring 1994 och är numera pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, med en kallelse att bryta ny mark och nå ut utanför den kyrkliga världen. Han har jobbat och jobbar med församlingsplantering både lokalt och nationellt.
Stefan är dessutom ordförande i Styrgrupp Nationell som driver Pingsts församlingsplanteringsgrogram.
Hans valspråk är att älska Gud och människor.
Cathrine är en empatisk kvinna med stort hjärta för andra människor. Hon jobbar inom förskolevärlden och har tidigare jobbat på barnhem i Bolivia. Tillsammans har de stått i församlingstjänst i 16 år.

Läs mer om församlingsplantering och nätverket bakom det på www.nyakyrkor.se