De sitter i nya pingststyrelsen

Efter årets Rådslag ser styrelsen för Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan ut så här.

Dan Harryzon, Mariestad,  Nyvald ordförande till 2016
Thomas Wilhelmsson, Vrigstad,  Nyvald vice ordförande till 2016, samt ordförande för styrgrupp Utbildning och vald som ledamot till 2016
Pelle Hörnmark, Stockholm, Föreståndare, vald till 2016
Peter Kammensjö, Göteborg, Omvald till 2017, ordförande i styrgrupp Internationell
Dan Salomonsson, Uppsala, Omvald till 2017, ordförande i styrgrupp Socialt
Urban Ringbäck, Göteborg, Omvald till 2016
Bengt Adauktusson, Järfälla, Vald till 2016, ordförande Pingst förvaltning AB
Jacob Frankner, Västerås, Vald till 2016, ordförande Pingst ung
Pernilla Olsson, Västerås, Vald till 2016, ordförande Pingst Nationell
Lennart Edström, Stockholm, Fyllnadsvald till 2016
Avgående ledamöter i år var Sören Eskilsson, Stockholm, Maria Fälth, Upplands Väsby, samt Malin Sjöberg Åkesson, Umeå.