Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

De sitter i nya styrelsen

De sitter i nya styrelsen

Följande personer utgör styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan efter årets rådslag.

Thomas Wilhelmsson, Vrigstad Ordförande
Dan Harryzon, Mariestad Vice ordförande
Daniel Alm, Västerås Föreståndare
Urban Ringbäck, Göteborg
Dan Salomonsson, Uppsala Ordförande styrgrupp Social
Bengt Adauktusson, Järfälla ordförande Pingst Förvaltning
Pernilla Olsson, Västerås ordf. styrgrupp Nationell
Monica Söderqvist, Linköping
Anna-Carin Rabnor, Borås
Stefan Claar, Norrköping ordf. Pingst Internationell
Gustaf Nyström, Varberg ordförande Pingst ung
Lennart Edström, Stockholm