De sitter i nya pingststyrelsen

Följande personer utgör styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan efter årets rådslag.

Thomas Wilhelmsson, Vrigstad, ordförande
Monica Söderqvist, Linköping, vice ordförande
Daniel Alm, Västerås föreståndare
Stefan Claar, Norrköping, ordförande styrgrupp internationell
Gustaf Nyström, Varberg, ordförande Pingst ung
Pernilla Olsson, Västerås, ordförande styrgrupp nationell
Stefan Beimark, Örnsköldsvik, ordförande styrgrupp socialt/LP-verksamheten
Bengt Adauktusson, Järfälla, ordförande Pingst förvaltning AB
Johannes Magnusson, Göteborg, ordförande styrgrupp Pingst Utbildning/PSK
Lennart Edström, Stockholm
Anna-Carin Rabnor, Borås
Niklas Piensoho, Stockholm
Dan Salomonsson, Uppsala