De nätverkar för miljö och rättvisa

Åk kollektivt eller samåk med dina vänner. Använd cykeln och duscha mindre. Det är några konkreta åtgärder som det nybildade nätverket för miljö och rättvisefrågor, Morip, förordar för att värna om skapelsen.

Morip är ett av de nyaste nätverken inom Pingst. Nätverket föddes ur en längtan bland några ungdomsledare att lyfta miljö- och rättvisefrågor inom Pingströrelsen.
Ä Vi tycker att vi som kristna har ett särskilt ansvar att som nya återupprättade skapelser i Kristus bruka och förvalta den planet vi lever på, säger Elin Hyving, Victor Egerbo och Jacob Hyving, initiativtagare till nätverket.
Till vardags arbetar de i olika Pingstförsamlingar som ungdomsledare.
Ä Det borde vara lika självklart att ta hand om miljön som det är självklart att inte slå någon, säger de.
Morip står för nätverket för miljö- och rättvisefrågor inom Pingst och det är just de frågorna de vill väcka intresse för hos pingstvänner och lokala pingstförsamlingar.
Ä Min längtan är att pingströrelsen ännu mera ska bli en rörelse som går hand i hand med sociala och andliga frågor, säger Victor Egerbo.
Morip tror att det är en förtroendefråga för Pingsts överlevnad att engagera sig för miljö- och rättvisefrågor.
Ä Om vi inte engagerar oss i dessa frågor är vi inte trovärdiga. I det internationella arbetet till exempel kan man fråga sig hur vi ska kunna ställa miljökrav på andra om vi inte själva föregår med gott exempel?

Leva som man lär
Hur undviker man att inte uppfattas som att man kommer med pekpinnar och blir fördömande när man pratar om miljön och skapelsen?
Ä Genom att leva som man lär. Man kan inte tvinga någon att ändra sig, bara själv vara ett föredöme och uppmuntra andra genom att visa på en attraktiv livsstil, med mer tid för relationer och mindre konsumerande, säger Victor Egerbo.
Elin, Victor och Jacob är noga med att betona att Morip inte vill vara ett sidospår eller en satellit utan de vill att nätverket ska vara integrerad i Pingströrelsen.
Ä På sikt vill vi ta fram verktyg för att kunna hjälpa församlingar att arbeta med miljöoch rättvisefrågor, men till att börja med vill vi att nätverket ska vara en mötesplats där man kan utbyta idéer och erfarenheter, säger Elin Hyving.

Kristna har ansvar
Ä I och med det nya uppvaknandet kring miljömedvetenhet är det viktigt att inse att vi som kristna faktiskt har ett särskilt ansvar att förvalta skapelsen. Det är ett Guds uppdrag till människan. Hur låter vi den insikten prägla våra liv? Får detta några praktiska konsekvenser för vårt förhållningssätt till andra människor och till vår jord?
Morip kommer att finnas på flera av sommarens konferenser och det blir lite av ett avstamp för nätverket eftersom det inte har funnits i sådana sammanhang innan.
Ä Nu finns vi och vi välkomnar alla att ansluta sig till Morip, säger Victor, Elin och Jacob.

Fotnot: Mer info om Morip och hur man ansluter sig till nätverket finns på: http://morip.blogg.se/