Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

De leder nytt nätverk

Pingst Ledare ska underlätta och inspirera

Karolina Toftgård och Johan Lagerbeck ansvarar tillsammans för projektledningen av det nya nätverket Pingst Ledare. Deras huvuduppdrag handlar om information, koordination och undervisningsupplägg.

För båda handlar det om mindre deltidsuppdrag. Karolina lägger sin mesta tid på arbetet på June folkhögskola, där hon undervisar i naturkunskap, matematik och engelska. Men från och med i höst ägnar hon 30 procent av sin arbetstid till Pingst Ledare.
– Jag gillar att göra mycket olika saker, säger hon.
Johan Lagerbeck arbetar 80 procent på Sport for Life och fyller upp till 100 procent med arbetet för Pingst Ledare.
– Jag fick frågan och antog utmaningen, säger han.
Båda två deltog i PLU, Pingst Ledarutveckling, i egenskap av ideella ledare i sina respektive hemförsamlingar, så de är väl införstådda med det som var upprinnelsen till det nya nätverket.
Karolina med familj har arbetat som missionär i Mali, där hon bland annat jobbade med träning av ideella ledare. I församlingen hemma i Vetlanda är hon engagerad i missionsrådet och också som ungdomsledare.
Johan har tidigare varit verksam som ungdomspastor i Eskilstuna, där han bor kvar och fortfarande är engagerad i ungdomsarbetet. I sin hemförsamling fungerar han också som mötesledare, hemgruppsledare och är även engagerad i det lokala Sport for Life- och servicegruppsarbetet.
Johan och Karolina kände inte varandra innan de fick sina nya uppdrag, men har nu pratat sig samman och gjort en huvuduppdelning av sina respektive ansvarsområden. Karolina kommer att arbeta med struktur och ramar, koordinering och undervisningsplaner medan Johan tar ansvar för utskick av nyhetsbrev och teknik och support kopplat till Growdly, som är den plats i cyberrymden där allt material för ledare med inloggning finns samlat.
– Vi hoppas att det nya nätverket ska leda till lokala processer i församlingarna, säger Karolina, och tillägger att en fördel med det nya nätverket är att det går att anmäla sig som enskild ledare och hänga på när som helst.
– Det verkar som om de allra flesta som var med i PLU vill ingå i det nya nätverket, konstaterar Johan och säger att sedan månadsskiftet augusti/september kan nya personer också anmäla sig till nätverket.
– Alla kunde av olika skäl inte haka på PLU, men nu har de chansen igen att få tillgång till bra ledarträning, fortsätter han.
– Det är lätt att vara med i det nya nätverket, säger Karolina. Det kräver inte lika mycket som PLU, som innebar ett tvåårigt åtagande.
Det finns också en Facebookgrupp för Pingst Ledare.
Syftet med ledarnätverket är att underlätta för ledare och församlingspastorer på olika sätt. Till exempel genom att erbjuda bra möjligheter till ledarträning.
– Vi erbjuder resurser och kan koppla ihop personer från små församlingar med ett större sammanhang konstaterar Karolina.
De som ingår i nätverket får regelbundet ett nyhetsbrev på mejl med information om det som händer och vilka nya material som finns att tillgå. Nästa höst kommer det att hållas regionala ledardagar på några platser runt om i Sverige.
Då blir det Karolinas och Johans uppdrag att planera och genomföra dem.

FAKTA  Pingst Ledare

  • Pingst ledare är öppet för alla som fungerar som ledare i pingstförsamlingar i Sverige. Deltagare får regelbundet ett nyhetsbrev med inspiration från goda exempel på ledarskap, boktips och annat matnyttigt.
  • En hemsida, growdly, dit det krävs inloggning, finns med resurser och material för undervisning, inspiration och tips. Materialet från PLU, Pingst Ledarutveckling, finns kvar som en resurs där.
  • Regionala ledardagar kommer att arrangeras en gång per år med start hösten 2016 på tre platser i Sverige.
  • Alla som är med i Pingst Ledare får en inbjudan dit.
  • Inledningsvis har nätverket bestått av alla som deltog i PLU, men nya medlemmar kan nu anmäla sig till nätverket. Det görs här: