Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

De lär sig bilda nya församlingar

Läraren Jonas Melin: Det har varit ett experimentår

Under premiäråret i församlingsplantering på Mariannelunds folkhögskola har fyra elever deltagit i distansutbildningen på halvfart. – Det har varit lite av ett experimentår, säger Jonas Melin, ansvarig lärare för utbildningen, men skolans avsikt är att utbildningen ska fortsätta. Om det blir så hänger på om tillräckligt många söker till höstens nya kurs och avgörs under sommaren.

Ä Församlingarna behöver uppmuntra medlemmar, som är intresserade av församlingsplantering att gå en sådan här kurs. Vi ser jättegärna elever med lite erfarenhet, gärna av pastorstjänst, säger Jonas Melin.
Lydia och Nicklas Mörling är två av de fyra eleverna, Nicklas kommer närmast från en ungdomspastorstjänst i Botkyrka pingstförsamling. De är nöjda med sitt studieår, som de bedrivit vid sidan av sina arbeten.
Ä Det har varit bra att få en bredare bild av och teoretisk input om församlingsplantering och att ta del av andras tankar och erfarenheter, säger de. Det ger självförtroende och backar upp våra egna tankar.
Lydia och Nicklas står själva i ett förberedande arbete för en församlingsplantering på Södertörn i Stockholm.
Ä Vi drömmer om att bygga en kyrka för vanliga människor, människor som inte går i någon kyrka nu eller inte känner sig hemma i en kyrka. Det handlar inte om ett annorlunda budskap, men ett annorlunda tänk i hur man bygger kyrka.
Jonas Melin berättar att Mariannelund ser utbildningen som något av ett missionsprojekt. Nicklas och Lydia bekräftar hans passion för ämnet och rekommenderar gärna utbildningen till andra som vill ha en bredare teoretisk grund om församlingsplantering. Omkring 3 000 sidor text ingår i

kursmaterialet.
Gör mycket på egen hand
Kursen är inte särskilt resurskrävande för Mariannelund, eftersom eleverna gör mycket på egen hand; praktik,
fältstudier, rapporter och inläsning av böcker, konstaterar Jonas Melin. Tre träffar ligger inplanerat
varje termin och sen håller man kontakt via internet också.
Ä Det innebär att det faktiskt bara är ungefär 10 procent av min tjänst på skolan som går till den här utbildningen, berättar Jonas Melin.
Han har själv varit med och startat en ny församling i området Råslätt i Jönköping och varit intresserad av församlingsplantering sedan 80-talet.
Utbildningen ges på distans och på halvfart för att eleverna ska kunna arbeta vid sidan om studierna. Ungefär 50 procent av utbildningen består av teori, resten är praktik i församlingsmiljö.
Ä Den som vill gå utbildningen behöver ha rekommendationer från sin församling och anses lämplig som församlingsplanterare.
Församlingsplanteringsgruppen inom Pingst förordar modellen med en moderförsamling vid plantering av en ny församling. Men på utbildningen i Mariannelund är man inte fastlåsta till detta, utan exponerar flera olika modeller för församlingsplantering.
Ä Vårt grundtänk är dock baserat i det vi kallar naturlig församlingsplantering, som handlar om ledarskap, relationer,att nå ut och längst ner struktur och verksamhet. Det är också i den ordningen de olika blocken ligger, säger Jonas Melin.

Arbetet går sakta
Han ingår i Församlingsplanteringsgruppen i Pingst och konstaterar som så många andra att det går lite sakta med nyplanteringar.
Ä Men det finns positiva signaler, säger han, inte minst i de regioner där vi fått till regionala råd. Där händer det saker. Ibland är det dock kanske mer fråga om omplanteringar än nyplanteringar.
Ä Församlingar som når nya människor är det som behövs i dag, säger Jonas Melin, därför fokuserar vi på missionsuppdraget.

Fotnot: Den 21Ä 22 augusti ordnar Pingst – fria församlingar i samverkan strategidagar för församlingsplanteringsintresserade.