Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

De jobbar mot vardagsrasism i skolorna

”Församlingarna skulle också kunna jobba för integration och mot hat och rädsla”

När Birgitta Häggs dotter kom hem från skolan och sa att rasismen bredde ut sig där bestämde sig Birgitta Hägg för att inte bara oja sig utan försöka göra något åt situationen. Resultatet av det blev bland annat ett treårigt projekt med eleverna i dotterns skola i samarbete med Allmänna arvsfonden, framtagandet av en Lärarhandledning kring kulturförståelse och vardagsrasism, samarbete med Lärarförbundet och medverkan i Bengt Westerbergs statliga utredning om rasism.

Jag träffar Birgitta Hägg, beteendevetare, och hennes kollega i arbetet Elisabeth Lindén, verksam inom vårdsektorn, och med erfarenhet av att arbeta med flyktingar i Sverige och att själv bo utomlands, när de i sin tur just har träffat pingstföreståndare Pelle Hörnmark, verksamhetsansvarig för Pingst församling, Ingrid Svanell, och Hans Wikström, verksamhetsansvarig för Pingst Socialt och diskuterat möjligheterna att arbeta för ökad integration utifrån landets pingstförsamlingar.
Det är två energiska och engagerade kvinnor, som båda, liksom deras just nu föräldralediga kollega Ulrica Tackerudh,
är pingstvänner och alla, i olika skeden av livet, arbetat i pingstförsamlingar. Nu finns de som medlemmar i Avesta pingstförsamling och drömmer om att kunna använda sina kunskaper och erfarenheter också i pingstsammanhang.
Ä Vi tror att det är en del av församlingarnas uppdrag att jobba för integration och mot hat och rädsla, som vi menar är
grunderna i främlingsfientlighet.
Att arbeta med de här frågorna tror de också kan ha betydelse för en öppnare attityd gentemot människor med missbruksproblem, handikapp etcetera. Birgitta fanns med i panelen som diskuterade ”En församling för alla” under årets Rådslag. (Se sid 6-7).
Birgitta bor i byn Horndal utanför Avesta, ett litet ställe där alla av tradition känt varandra och också haft koll på varandra. När byn fick en flyktingförläggning blev det annorlunda och många blev rädda och situationen blev ganska rörig. Inte minst på skolan, där hennes dotter gick.
Precis när hon fick rapporterna om främlingsfientliga attityder där läste hon själv till beteendevetare och fick idén att använda sina kunskaper om människors reaktioner på olika situationer till något konstruktivt.
Under tre år arbetade hon, Elisabeth Lindén och Ulrica Tackerudh, lärare, i olika konstellationer med eleverna i halvklass med jämna mellanrum, kring frågor om identitet, kulturförståelse, bilden av omvärlden och att fungera tillsammans.
Medel till att genomföra detta fick de från allmänna Arvsfonden och deras erfarenheter och material använde de
till att ta fram en lärarhandledning för sjuan, åttan och nian, kring dessa frågor. Nu samarbetar de med Lärarnas
Riksförbund. De erbjuder utbildningsdagar för lärare,så att de i sin tur kan använda lärarhandledningarna. De åker till de skolor som hör av sig, hittills från Skellefteå i norr till Skövde i söder. De arbetar mellan 80 och 90 procent med detta, med medel från Ungdomsstyrelsen.
Lite utrymme har de alltså för att också ta de här frågorna till pingstförsamlingarna.
Ä Vårt grundkoncept är alla människors lika värde, och hur vi ska få samvaron att fungera mellan oss, trots olikheter, och även om det ibland är både svårt och problematiskt.
Ä I vårt arbete med eleverna har vi också som utgångspunkt att alla ska bli hörda på och respekterade, även de som uttrycker ”olämpliga” åsikter. Vi lyssnar och ställer frågor om hur de menar i stället för att bara tysta ner det hela. Vi tror att det är viktigt.
Förhoppningen är att elever, som inte håller med rasisterna, genom undervisningen kring de här frågorna ska få fakta och kunskaper, så att de i sin tur kan bemöta och bekämpa rasism.
Både Birgitta och Elisabeth poängterar att de känner att det arbete de gör är en kallelse från Gud, lika mycket som när de jobbade mer traditionellt i församling, även om de inte kommer till skolorna för att evangelisera. Där har de en neutral framtoning kring livsåskådning.
De förundras över hur Gud är med och leder.
Ä Ja, tänk bara hur ett litet mejl till Bengt Westerberg, när han höll på med utredningen ”Främlingsfienden inom oss”
som kom i höstas, resulterade i att vi blev anställda en staten månad för att skriva om det jobb vi gjort till utredningen!