De föreslås bli nya ordförande

Valberedningen för Pingst – fria församlingar i samverkan har inför årets Rådslag bland annat fått arbeta med att ta fram förslag på personer till tre olika ordförandeposter, för styrgrupp Internationell, styrgrupp Nationell och för LP-verksamheten. Här följer en kort presentation av de två kandidater, som var klara vid denna tidnings pressläggning.

Dan Salomonsson, föreståndare för pingstförsamlingen i Uppsala är valberedningens
förslag till ny ordförande för LP-verksamheten.
Ä Om rörelsen kallar går man in, säger han. Jag fick frågan om jag kunde åta mig det här uppdraget igen och jag har lovat för en kortare period.
När gamla LP-stiftelsen hade gått i konkurs och LP-verksamheten byggdes upp blev Dan Salomonsson
styrelseledamot och fanns med i den styrelsen som ordförande och vice ordförande i omkring tio år. Den här gången utgår han från att det blir ett betydligt kortare uppdrag.
Ä LP-verksamheten står inför ett helt generationsskifte och har för tillfället ingen verksamhetsansvarig, så jag hoppas att jag kan vara med och skapa lite trygghet i ett sådant ganska turbulent läge, säger han.
Värna de svagaste
LP-verksamhetens uppdrag ligger honom varmt om hjärtat. Han ser de stora utmaningarna inför framtiden framför allt i att bemanna arbetet och att LP-verksamheten kan fortsätta att värna om de svagaste i framtiden och kunna erbjuda professionella insatser för missbrukare på ett sätt som samhället efterfrågar, utan att för den skull rubba på grundkonceptet, ”Jesus i stället för flaskan”.
Att behoven av missbruksvård finns råder det ingen tvekan om, knappast heller om att allt fler hamnar i missbruk.
Dan Salomonsson, som blir 50 år i augusti, har i stort sett alltid haft centrala engagemang inom Pingströrelsen. De senaste åren har han varit ordförande för den nationella styrgruppen och suttit i pingststyrelsen. Han har också suttit i Libris och Dagengruppens styrelser och varit ordförande i tidningen Dagens styrelse.
Församlingen uppmuntrar
Församlingen i Uppsala har uppmuntrat honom till att anta centrala uppdrag och tycker det är viktigt att församlingen på så vis finns med i det gemensamma. Och när han tidigare arbetade i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm före bildandet av Riksföreningen Pingst, så hade ju den församlingen något av rollen som rörelsens huvudkontor.
Ä Sen tycker jag förstås att det är intressant med styrelsearbete också, medger Dan Salomonsson.
Som ordförande tycker han det är viktigt att alla i en styrelse får chans att komma till tals och arbetar gärna efter ordningen prata och diskutera först och sen fatta beslut.
Läser på lediga stunder
Några speciella fritidsintressen odlar han inte, men läser gärna när han är ledig. Och någon gång ibland kan det hända att han snickrar.
Ä Men jag säger därmed inte att jag är någon särskilt praktisk person, säger han.
Genom åren har fritiden framför allt handlat om att prioritera familjen. Men i dag är alla tre barnen vuxna och utflugna, så nu ser livet lite annorlunda ut än tidigare. Men han tycker fortfarande det är skönt att arbeta femdagarsvecka och som regel ha torsdagar och fredagar lediga.

Stefan Beimark, föreståndare i pingstförsamlingen i Örnsköldsvik sedan förra sommaren, är valberedningens förslag som ny ordförande för Styrgrupp Nationell.
Ä Om rörelsen frågar så tackar man inte nej om man inte har väldigt trängande skäl, säger han. Jag ser det här uppdraget både som ett förtroende och som en möjlighet.
Stefan Beimark är bara 37 år, men har redan hunnit vara engagerad i många av pingst rörelsens gemensamma verksamhetsgrenar.
Han var till exempel med och bildade Tillsammans, han ingick i Sten-Gunnar Hedins referensgrupp, han har engagerat sig i pastors utbildningsfrågor och för nyanställda i pingst och nominerades vid förra årets Rådslag till ny ledamot i Styrgrupp Nationell.
Brinner för frågorna
Ä Jag har stort hjärta för de frågor som kommer upp i den här styrgruppen säger han. Jag är en församlingsnörd och brinner för alla frågor som har med församlingar att göra; tillväxt, plantering, utrustning, stöd och fortbildning. Förutsättningen för att kunna gå in i det här engagemanget, som också kommer att innebära att Stefan Beimark väljs in som ledamot i Pingststyrelsen är att hans egen församling står bakom honom.
Ä Jag är pastor i en församling med hjärta för det gemensamma och har fått styrelsens välsignelse till att gå in i detta och att integrera uppdraget i mitt arbete, så det är inget som kommer att läggas ovanpå allt annat. För mig känns det rätt och inget uppdrag som hamnar vid sidan av det som jag annars gör. Det är en glädje att få vara en del av allt detta och plattformen för att tjäna i det gemensamma ligger i att bygga det lokala.
”Finns en vilja”
Ä Just nu känns det som att vi har ett fönster av möjligheter i rörelsen , säger han. Det finns en medvetenhet, en vilja och en längtan efter att något ska hända. Jag tror att vi kan slå in på en ny väg tack vare det som varit och det som är vår historia, även om vi kanske kommer att göra saker annorlunda framöver.
Stefan Beimark kom till Örnsköldsvik från en föreståndartjänst i Ärla och var dessförinnan medarbetare i församlingen i Kristinehamn.
Fritiden, i den mån den finns, ägnar han gärna åt familjen, fru och tre barn, två pojkar och en flicka.
Ä Att få ha semester tillsammans med familjen är fantastiskt, tycker han.
Att spela tv-spel med barnen, eller kanske till och med själv, är något han också gillar, liksom att läsa eller kolla på idrott. Favoritlagen är Färjestad och Liverpool, men som Örnsköldsviksbo följer han förstås också gärna hockeylaget Modo.