Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

De blir nya församlingskonsulter

Pingst kommer i fortsättningen att använda sig av flera församlingskonsulter. Det handlar om flera församlingsföreståndare, som tar ansvar för olika regioner och som får stöd och utbildning för uppdraget.

Pingst hade tidigare Kent Cramnell anställd som församlingskonsult. Han hjälpte lokala församlingar i en rad frågor, som exempelvis samgående med andra församlingar, att vara bollplank i svåra frågor, allmänt stöd och hantering av konflikter.
Ä Nu har vi beslutat att fördela det ansvaret på några föreståndare i aktiv tjänst som har stort förtroende. Vi kommer att ge dem nödvändig information och utbildning för att ge bästa hjälpen, säger Pelle Hörnmark.
Kontakten sker även fortsättningsvis via Magnus Wahlström och Ingrid Svanell på Pingsthuset.
Församlingar som ber om hjälp kommer att debiteras i enlighet med betänkandet.
Ä Vi välkomnar Nils-Erik Claesson, Christer Thornberg, Ingvar Karlsson och Malte Holmkvist välkomna in i tjänsten.
Vi tror att de kan vara en viktig resurs i vårt gemensamma församlingsbygge, säger Pelle Hörnmark.
Ä Det är en ära att få ett sådant här förtroende och jag åtar mig konsultuppdraget med stor ödmjukhet. Egentligen kan man säga att detta formaliserar det jag redan lever i av kontakter och relationer. Jag vill försöka göra en insats för den rörelse, som jag har vuxit upp i och som har gett mig så mycket och som jag tror ser en tillväxt ”runt hörnet”, kommenterar Christer Thornberg, Skövde.
Malte Holmquist från Boden kommenterar sitt kommande uppdrag så här:
Ä Det är hedersamt att fåförfrågan till ett liknande uppdrag på regional nivå och det är med stor bävan och
ödmjukhet som jag åtar mig uppdraget.
Ä Några viktiga faktorer för mitt beslut har varit min hemförsamling Pingstförsamlingens i Boden stöd i detta
beslut, att få ingå i ett team av andra församlingskonsulter och att få utföra uppdraget i nära samarbete med Ingrid Svanell och Pelle Hörnmark och de resurser och den kompetens som finns på olika områden inom Pingsthuset.
Nils-Erik Claesson, Europaporten i Malmö, säger:
Ä För åtskilliga år sedan beslutade jag, att när jag lämnar mitt ansvar som föreståndare, så ville jag få ge mina sista
aktiva år till att stödja och inspirera församlingar. Då såg jag mig mer som vakanspastor, rådgivare eller ästförkunnare.
– När Pelle Hörnmark kontaktade mig i somras och målade sin bild av församlingskonsulenter så kändes det helt rätt. Det var nästan för självklart för mig, att tacka ja till hans förfrågan.
– Samtidigt så är det för mig ett stort förtroende från Pelle Hörnmark och Pingströrelsen att få utmaningen. Det är med stor ödmjukhet jag tänker på uppdraget, som jag kommer in i för att tjäna Herren.