Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

De är nya chefer för LP

Hans Wikström och Börje Dahlkvist är LP-verksamhetens två nya verksamhetsledare, som precis börjat sina tjänster. Det är de två som ska leda och utveckla LP-arbetet in i framtiden. Här presenterar vi dem lite närmare.

”Jag vill att församlingarna ska vara helt alkoholfria miljöer”

Börje Dahlkvist har som pastor i Pingströrelsen flyttat runt i landet. Han växte upp i Småland och har sedan verkat som pastor i Varberg, Malmö, Borås, Örnsköldsvik och nu senast på deltid i Höga kusten. Parallellt med tjänsten i Höga kusten har han också under cirka ett och ett halvt år, på uppdrag av Pingst, arbetat med ett församlingsplanteringsprojekt i norra delarna av Sverige.
I början av september tillträdde han den nya tjänsten som biträdande verksamhetsledare för LP-verksamheten med ansvar för det arbete ute i landet som inte är behandling.
Det handlar om de lokala LP-kontakterna, i dag cirka 60 stycken, LP ung, att fungera som en slags LP-pastor och att vara med och bygga upp regioner för LP-arbetet och också att bevaka samhällsfrågor med bäring på nykterhet.
Den nya tjänsten kommer att innebära en myckenhet av resor runt om i landet. Sin bas kommer han att ha i hemmet, men självklart också finnas på kontoret i Flemingsberg då och då.
Ä Jag ser fram emot mitt nya jobb, säger han. Jag har alltid sett behovet av och känt för människor med missbruksproblematik och den gruppen ligger varmt till för mig.
Under åren han arbetade i pingstförsamlingen i Örnsköldsvik var han med om starten av en LP-kontakt. När han arbetade i Borås pingstförsamling hade han Larsolof Egbäck till kollega, som nu lämnar sin tjänst som LP-pastor för att bli pensionär.
Ä Jag har följt honom och det arbete han gjort, konstaterar Börje Dahlkvist, som får ta över en stor del av hans arbetsuppgifter.
Börje Dahlkvist ser fram emot att få lära känna människorna i LP-arbetet runt om i Sverige, liksom att få träffa människor som fått sina liv förvandlade.
Ä Jag ser också fram emot att på olika sätt få vara med och hjälpa kristna, inte minst unga människor, att upptäcka hur angeläget LP-verksamhetens arbete är.
Utmaningen inför framtiden beskriver han bland annat i att nå människor i riskzonen på väg in i ett beroende och att församlingen kan få bli till hjälp och vara en läkande miljö för de människorna.
Ä Jag vill också vara med och arbeta med att församlingarna inte bara ska vara nyktra miljöer utan helt alkoholfria miljöer.

”Jag ser fram emot att få besöka hemmen och se arbetet, träffa all personal och lära känna dem.”

Hans Wikström kommer närmast från en tjänst som lärare på Mittuniversitetet i Härnösand, där han undervisat i sociologi, samhälle och beteendevetenskap.
Sin yrkesverksamma bana inledde han dock som brevbärare och fortsatte sedan som vaktmästare i Pingstkyrkan i Sundsvall. Sedan blev han sugen på att läsa och började med att läsa in gymnasiekompetens på KomVux och fortsatte sedan med att läsa på högskolan; sociologi, samhälls kunskap och socialt arbete.
Genom studierna blev han intresserad av behandlingsvård och började som sommarvikarie på Frälsningsarméns behandlingshem i Sundsvall och blev sedan anställd där, och även ansvarig, parallellt med att han fortsatte sina studier.
Han lärde sig mycket, men fick också vara med om tuffa tider. Ifrågasättandet av institutionsvården, som tog fart på 90-talet, gällde också missbruksvården och det blev allt svårare att få ekonomin att gå ihop.
När lärarhögskolan i Härnösand ville ha honom som samhällskunskapslärare nappade han och efter ett mellanspel som rektor på en friskola kom han tillbaks till högskolan, som då blivit Mittuniversitetet.
I ungefär 15 år har han varit ideellt engagerad i det lokala LP-arbetet och känner väl till hur verksamheten fungerar. Hans Wikström var ordförande i den lokala LP-verksamheten i Sundsvall och efter flytten till Härnösand var han med och drog igång en LP-kontakt också där.
Ä Jag har kultur och idéer helt klart för mig och tycker att det är jätteroligt att nu vara med och jobba på heltid.
Hans nya jobb innebär att han är verksamhetsledare för hela LP-verksamheten med inriktning på hemmen och behandlingsarbetet.
Arbetsplatsen blir i Flemingsberg på rikskontoret. LP- verksamhetens ekonomi sköts sedan i höst av Pingsts ekonomiavdelning och kvar på LP-kontoret finns egentligen bara två deltids tjänster förutom verksamhetsledarna.
Ä Nu finns det fyra hem kvar som jag ska jobba med och cheferna där blir tillsammans med mig en ledningsgrupp för det arbetet. Det är tufft ekonomiskt för hemmen, men som jag ser det kan vi inte minska ner på platserna mer, utan måste i stället hitta plus-tjänster som vi kan erbjuda kopplade till dem, till exempel utslussningsboende och öppenvård.
Ä Nu ser jag fram emot att få besöka hemmen, se arbetet, träffa all personal och lära känna dem och komma igång med jobbet.