Därför behövs fler församlingar

Varför engagerar du dig i ledningsgruppen för församlingsplantering?
Ä Jag har sedan jag blev kristen haft en längtan efter att fler människor ska få möta Jesus och förstod tidigt att församlingsplantering är ett mycket bra sätt att få se det hända. Det är min drivkraft för att finnas med i ledningen för det här arbetet.
Hur kan etablerade församlingar stödja församlingsplanteringsinitiativ?
Ä Jag tror verkligen på att nya och gamla församlingar kompletterar varandra. Om målet är att betjäna människor
med Guds kärlek och berätta de goda nyheterna om Jesus så behöver vi hjälpas åt.
Ä För det första tror jag det är viktigt att vi är generösa och jobbar för goda relationer. Ett annat är att själva engagera sig i att plantera en ny församling som till exempel Ärla har gjort. Ett tredje sätt är att vara med och bidra med ekonomiska medel in i vår församlingsplanteringsfond som bara i år kommer att stödja minst 10 nya församlingsplanteringar.
Ä En dröm jag har är att vi i de etablerade församlingarna skulle kunna avskilja en del av våra inkomster till församlingsplantering på samma sätt som vi idag gör till mission. Tänk om ett antal hundra pingstförsamlingar
satsade till exempel fem procent på församlingsplantering. Det skulle vara fantastiskt!
Hur många nya pingstförsamlingar finns det utrymme för i Sverige?
Ä Så länge det finns städer, samhällen och människor som inte på djupet blir berörda av evangeliet finns det plats för
fler. Jag tror proportionen en församling per 5 000 invånare skulle kunna vara en riktlinje. Om det är en rimlig proportion finns det ”plats” för drygt 1 500 pingstförsamlingar till. Siffrorna kan man naturligtvis fundera över, men helt klart är att så länge mer än 95 procent av svenskarna inte regelbundet är delaktiga i en kristen kyrklig gemenskap så finns det plats för otroligt många fler församlingar.