Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Daniel Alm skriver bok om ”Arga pastorn”

– Dags att ta sig upp ur terapisoffan och börja agera! Kanske inte fullt så drastiskt, men nära nog, uttrycker sig Daniel Alm när han ska beskriva sina intentioner med sin nya bok ”Praktisk kristendom”. Den utgår från Jakobs brev i Bibeln och vill påverka kristna ledare och församlingsfolk att inte bara höra utan också ”göra” det kristna budskapet.

Boken är egentligen en fortsättning på en gudstjänstserie omkring Jakobs brev, som Daniel Alm, pastor och förståndare i pingstkyrkan, Västerås, ledde i sin egen församling.
Jakob var församlingsledare i Jerusalem. Från hans brev har uttryck som ”Tron utan gärningar är död” och ”ordets hörare och görare” hämtats, och man kan ana att det var viktigt med tydlig undervisning i den unga församlingen. En del menar att brevet tenderar att bli en gärningslära och att man tappar bort rättfärdiggörelse genom tron.
Man behöver dock inte läsa länge i Daniel Alms bok för att förstå att det inte är hans uppfattning. Men han vill visa att Jakob har mycket viktigt att säga när det, som konsekvens av rättfärdiggörelsen, kommer till att i handling leva vår tro i vardagen och han benämner brevet som Nya testamentets vishetslitteratur och jämför med Gamla testamentets Ordspråksboken.
Ä Jakob är rak och tydlig i sin undervisning, han ger direktiv om hur ett kristet liv ska levas bland människorna, säger han.
Han menar att det är något som vi behöver höra i dag, och det är då han talar om att komma upp ur terapisoffan och börja ”göra” det kristna livet.
Ä Jag tycker att vi har lätt att fastna i frågor om hur vi mår och känner, säger han och där kan Jakobs brev hjälpa oss att
komma vidare.
Ä Jag brukar ibland tala om Jakob som ”Arga pastorn”, säger Daniel och hänvisar med en liten blinkning till tv-program som Arga snickaren och Arga kocken som tar itu med missförhållanden och ”styr upp” på ett rakt och ganska brutalt sätt, utan omskrivningar och tillrättalägganden.
”Praktisk kristendom” är en lite ovanlig bibelstudiebok genom att författaren tar till ett ovanligt grepp när det gäller att förmedla budskapet och låta det träffa oss mitt i våra egna församlingar och personliga liv.
Ä Jag har lagt in små ”noveller”, berättar han. De är helt uppdiktade, personerna som nämns finns inte på riktigt, men de situationer jag målar upp skulle kunna vara hämtade från en församlingsmiljö.
Och med 20 års pastorserfarenhet så har Daniel mött det här på olika sätt och i skilda sammanhang. De är alltså inte dokumentära, men inte heller utopiska och säkerligen välbekanta för alla som rör sig bland frikyrkofolk. Och ibland rör de vid känsliga ämnen som inte sällan orsakar konflikter och ”partibildningar” mitt i församlingen.
Vi möter Peter, pastor i en, får man förmoda, tämligen normal svensk frikyrkoförsamling. Här ställs han inför olika situationer och beteenden som han förväntas, och även kräver av sig själv som pastor, att hantera. Men Peter är ingen stjärna i sammanhanget. Han visar också upp egna misslyckanden och har då och då anledning att vara självkritisk.
De här beskrivningarna av olika, vanliga och vardagliga situationer är inte i första hand illustrationer av Jakobs
undervisning, utan snarare aktuella, utmanande exempel på att Jakobs brev är relevant i vår tid. Genom att öppna dörren till bibelboken mitt i vår egen verklighet hoppas Daniel kunna nå fram, beröra och inspirera.
Säkerligen kan församlingsledare känna igen sig och le lite grann åt de bilder Alm målar upp. Men boken riktar sig inte bara till ledare utan också till församlingens medlemmar.
Ä Jag har lagt in några samtalsfrågor eller förslag på tillämpning efter de olika avsnitten. Det jag önskar är att den ska inspirera till studier av Jakobs brev i församlingen, säger Daniel.
Kanske en gudstjänstserie med efterföljande samtal. Och kanske, i förlängningen, våga släppa in ”Arga pastor Jakob” och låta honom röra om en aning.