Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
PÅ VAKT. Daniel Alm är vaksam mot både liberalteologin och fundamentalismen där man älskar sin uppfattning mer än Ordet och där meningsmotståndare demoniseras. Foto: Sandra Lagestrå

PÅ VAKT. Daniel Alm är vaksam mot både liberalteologin och fundamentalismen där man älskar sin uppfattning mer än Ordet och där meningsmotståndare demoniseras. Foto: Sandra Lagestrå

Daniel Alm ser ljust på framtiden

På rådslaget omvaldes Daniel Alm som föreståndare. Läs om hur han ser på sina fyra första år och vad han tror om framtiden.

Hur känns det att bli omvald som föreståndare för Pingst?
– Jag är tacksam för förtroendet och det stöd som jag känner från rörelsen. Det betyder så mycket att det finns många som ber för mig och min familj.

Du har varit föreståndare i fyra år, hur skulle du beskriva ditt föreståndarskap?
– Jag har kämpat för att gräva upp de andliga brunnarna, sätta fokus och bygga utifrån det. Jag har försökt att lyda Andens maning, det jag har känt att jag ska göra har jag gjort.
– Jag hoppas att jag kan bli allt mer frimodig och göra mer. Men jag har kämpat på så hårt och gott jag kunnat och hoppas att det kan vara till Guds ära.

Vad är du mest tacksam för?
– Om jag får nämna fyra saker är jag väldigt tacksam för tillströmningen av nya och yngre predikanter. Ett annat glädjeämne är att det har döpts väldigt många människor de här åren. Det tredje är att vi stärkt de internationella relationerna. Det fjärde, och det är det mest personliga, är boken Tungotal, Tänkande och Tjänande som jag känner har betytt ganska mycket för rörelsen, jag är glad att jag lyckades skriva den.

Finns det något som du skulle säga att du ångrar eller som du önskar skulle kunna ha varit annorlunda?

– Det finns enskilda konflikter och relationer där allt inte kunnat lösas och kanske har jag vissa gånger tagit i för hårt. När det kommer över en viss gräns blir jag ganska digital och blank, då finns det en risk att jag stänger vissa dörrar även om jag inte tror att någon relationsdörr blivit helt stängd under den här tiden.

Vilka svårigheter har du mött som föreståndare?

– Situationen med församlingen United som med sin ledning gick över till EFS satte fingret på vår dopsyn, församlingssyn och i viss mån människosyn när det gäller synen på arvsynd. Här tycker jag att vi har gjort vad vi har kunnat, men jag tar en del lärdomar med mig.
– Sedan har Knutby åter aktualiserats. Men när det gäller Knutby har vi något som är svårt att relatera till, inte människorna, utan det som medier och andra vill göra av det i sina uttydningar.
– En helt annan utmaning är att vi som kristna har påverkats av det politiska klimatet. Det som var så mycket av medmänsklighet och värme 2015 har under åren vänts och även inom kristenheten finns det en spricka här. Vi inom kristenheten måste kämpa för solidaritet och varje människas lika värde utifrån en biblisk övertygelse. När jag tagit ställning för en mer solidarisk flyktingpolitik har jag fått ganska mycket kritik från enskilda personer som tycker att man ska sätta Sverige och svenskarna först.

Om vi ser till vad du ville när du först valdes till föreståndare 2016, då deklarerade du att fokus skulle ligga på kopplingen mellan det gemensamma och församlingar. Hur har det gått?

– Detta har jag försökt personifiera själv, jag är kvar i en lokal församling som föreståndare i Västerås och vill att Pingst ska genomsyras av att vi jobbar med församlingar, är själva en del av församlingar och vill att det vi gör centralt ska vara till nytta för församlingarna så långt det går. Jag hoppas att jag kan vara ett föredöme för de som jobbar centralt på Pingst när det gäller att hela tiden ha den lokala församlingen som utgångspunkt för allt vi gör.

Du sa även att du ville ge stöd till små församlingar. Hur har det sett ut?

– Jag älskar den lilla församlingen och tror på den. Samtidigt vet jag att det ofta är lite kämpigt, man kanske jämför sig med den stora församlingens nischade utbud och inser att man själv inte har det. Under de här fyra åren har vi försökt utveckla en del resurser som vi delar inom rörelsen, grafik, bönesatsningar och bibelundervisning. Just nu jobbar vi under Coronakrisen med webinarier där vi även digitalt delar information för att församlingar ska kunna använda det.
– Jag har försökt att resa mycket till de små församlingarna, jag har inte gjort någon skillnad mellan stora och små församlingar eller att resa utomlands eller i Sverige. Jag har försökt att vara den lilla församlingens representant.

Du var likaså tydlig med att du ville gjuta mod i rörelsen. Kan du ge exempel på det?

– Det kan man sammanfatta med min bok Tungotal, Tänkande Tjänande. Pingstandligheten är ett särskilt bidrag till Kristi kropp. Vid sidan av det ortodoxa, katolska och protestantiska väller det pentakostala fram på en global arena. I Sverige kan vi ha en ganska begränsad uppfattning av vad det är att vara pingstvän, att vi bara är en del av en frikyrkorörelse, men vi är ett folk som är präglat av den erfarenhetsbaserade teologin, du kan möta Gud och erfara honom. Vi betonar att frälsningen alltid är framåtsyftande och anden är ett axiom som ger den sanna bilden av vem Jesus är.
– Vi får akta oss för elitism, vi äger inte vinden för den blåser vart den vill, men vi kan betona detta. Jag har försökt att lyfta detta med andliga nådegåvor och karismatik. Den sunda djupa väckelsefåran är frisk och levande. Pingstteologin är en teologi av möten.

Har vi pingstvänner haft ett dåligt självförtroende?

– Det kan säkert ha pendlat mellan lågt och högt självförtroende. Ibland kan vi säkert ha uppträtt elitistiskt som att det är vi som är unika, men det är Andens verk som är det speciella och unika i allt Guds folk. Men sedan har vi haft en del problem, bristande tillväxt och svåra saker som hänt i vår rörelse som gjort att vi haft ett stukat självförtroende under många år. Vi är många som kämpar för att vi ska återfå en varm identitet som ger en positiv självbild.

Hur ser du på framtiden i stort?

– I grunden har jag en positiv livssyn. Gud gav den Helige Ande för att hjälpa oss och det är ett bevis för att Gud inte lämnat oss ensamma, därför har jag en positiv Gudsbild och därmed en positiv framtidsbild. Samtidigt har jag inga dubier kring att det ibland går snett, utan det tillhör livet här och nu.
– Jag tror att coronapandemin skyndar på sekulariseringens trendbrott, nu kommer folk att börja ta del av gudstjänster och andligt utbud. Pandemin visar att människan inte kan kontrollera allt, framför allt kan vi inte kontrollera döden, utan vi är beroende och svaga behöver någon annan hjälp än den vi själva kan skapa.
Sedan har vi mörka moln. Klimatomställningarna, krig, flyktingströmmar, det mer diktatoriska och populistiska visar på att församlingen behövs som aldrig förr.

Mer specifikt, hur ser du på utvecklingen inom kristenheten?

– Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, kyrkan behöver på något sätt leva upp och mer av den Heliga Ande. Den svenska åkertegen är hård, men jag har gott mod och tror att vägen framåt är diakonal och karismatisk. Sedan är jag rädd för liberal teologin där man reducerar bibeltexterna till att bli mänskligt förklarbara, men jag är också rädd för fundamentalismen där man alltid har rätt i sin tolkning, där man älskar sin uppfattning mer än Ordet och där meningsmotståndare demoniseras. Det här är två diken som inte är bra för kristenheten, framför allt inte för pingströrelsen. Kristenheten behöver Anden och Ordet.

Hur vill du att de kommande fyra åren ska vara?

– Jag känner tillförsikt. Om fyra år hoppas jag att vi har tagit oss över 100 000 medlemmar igen, att vi har ett större internationellt nätverk idag, att vi har planterat flera nya församlingar och att vårt diakonala engagemang är större än idag. Jag vill maximera det vi gör idag.

 FAKTA/

  • Daniel Alm är född 1971 i Björköby i Vetlanda kommun, gift med Susanne och de har
    tre barn.
  • Är sedan 2016 föreståndare för Pingst – Fria Församlingar i Samverkan. Den 9 maj omvaldes han för en andra mandatperiod
  • Sedan 2006 är Daniel Alm föreståndare i pingstförsamlingen i Västerås.

RÖSTER OM DANIEL ALM

image description Karin Wiborn,  Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd "Daniel har ett viktigt bidrag in i ekumeniken och är en god samarbetspart.  Jag ser fram emot samarbetet med honom som ordförande för Sveriges kristna råd."

image description Felicia Ferreira, VD och Chefredaktör, Dagen "Jag uppskattar att Daniel har en så ekumenisk och samhällstillvänd hållning i sitt arbete kombinerat med att han som jag uppfattar det har ett stort förtroende, inte minst hos de lite mindre pingstförsamlingarna, runt om i landet."