Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Dalkarlså startar lovsångslinje

Från och med höstterminen 2014 kommer Dalkarlså folkhögskola att erbjuda en lovsångslinje med Bo Järpehag som ansvarig lärare. – Vi vill erbjuda en kreativ miljö för människor som vill utvecklas både musikaliskt och andligt, säger han.

Bo Järpehag är ett känt namn bland dem som är engagerade i och utövare av både församlingssång och lovsång. Han har skrivit mångal sånger tillsammans med sin fru Elsa, bland annat På dig min Gud förtröstar jag, Du omsluter mig på alla sidor och Bara du är Gud.
Ä Jag var tonåring på 70-talet och drabbades av Jesusväckelsen och den karismatiska rörelsen, berättar han.
Ända sedan början av 80-talet har engagemanget kring lovsång varit hans liv skulle man kunna säga. I många år var han anställd iförsamlingen Livets ord i Uppsala i en tjänst med betoning på musik, men han undervisade även emellanåt om lovsång på bibelskolan.
Sedan två år tillbaka arbetar han i sin studio hemma med att skriva musik till olika tvprogram, till exempel Sommar med Ernst. Dessutom reser han en hel del i olika församlingar och undervisar i frågor kring lovsång.
Och till hösten kommer han att pendla från hemmet utanför Uppsala till Dalkarlså folkhögskola utanför Umeå två dagar i veckan för att fungera som ansvarig lärare på den alldeles nya lovsångslinjen.
Ä Med den här linjen vill vi fånga upp dem som vill tjäna Gud med sång och musik. Det handlar om att utvecklas musikaliskt och ta vara på sin kreativitet likaväl som att utvecklas i sin relation med Gud och i sitt tjänande i församlingen.
Ä Vi vill ge unga människor byggstenar som ligger djupare än den för tillfället rådande kulturen. Att tränga in i själva lovsångens väsen, så att man utifrån det kan vara både modern och nyskapande, samt bevandrad och förankrad i Guds församlings lovsång genom tiderna.
Bo Järpehag betonar flera gånger hur viktigt det är att Lovsångslinjen blir en kreativ och skapande miljö. Men han betonar minst lika mycket vikten av att deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i Ordet och lära känna den helige Ande.
Ä Vi vill hjälpa dem att hitta skatterna och att utveckla sina herdehjärtan så att de kan få människor, både unga och gamla, att mötas i lovsång.
Bosse är glad över det lärarteam som kommer att arbeta tillsammans med honom på Lovsångslinjen. Det handlar om lärare med stor erfarenhet, som själva varit en del av lovsångens utveckling i vårt land, som har stor kärlek till Guds församling och länge fungerat i olika sammanhang som andliga fäder och mentorer.
Ä De lever med dagens moderna lovsång, men har genom sin vandring med Gud samlat på sig en visdom som är ovärderlig för en ny generation av sångare och musiker som vill tjäna Gud med sina gåvor.