Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Dags söka Sida-medel till biståndsprojekt

Nu är det hög tid för församlingarna att planera för nya insatser tillsammans med lokala samarbetspartners med finansiering från Sida.
Om det handlar om projekt, som överstiger 400 000 måste ansökan lämnas in till PMU InterLife senast den 15 maj i år. Detta för att den ska hinna behandlas och komma med i den treårsansökan, som PMU InterLife ska lämna till Sida den 15 oktober.
PMU InterLife vill gärna också till den 15 maj få kännedom om planerade insatser under 400 000 kronor, även om detta inte är ett krav för att senare kunna få stöd.
För projekt i Central- och Östeuropa, förutom Ukraina och Vitryssland, gäller däremot att alla ansökningar måste vara hos PMU InterLife senast den 15 maj, oavsett budget på projektet.