Dags för Pingst Ledare

Nu närmar sig årets Pingst Ledare. Dagar då ledare i landets pingstförsamlingar får chans att mötas och bli utrustade, uppbyggda och utmanade.

Dagarna hålls i Umeå (20 oktober), Västerås (10 november) och Jönköping (17 november). Anmälan görs via Pingsts hemsida: https://www.pingst.se/ledare/ Deltagarna har, precis som förra året, möjlighet att välja mellan sju olika huvudspår. Årets ämnen är; Gudstjänst med Niklas Hallman som huvudansvarig, Generationer med Madelene Boberg och Jacob Ventlinger som huvudansvariga, Omsorg med Hans Wikström som huvudansvarig, Ledarskap med Christina Hellström som huvudansvarig, Nya människor med Lydia och Nicklas Mörling som huvudansvariga, Mission med Andreas Svedman och Stefan Claar som huvudansvariga, samt Lärjungaskap med Lisa Fredlund som huvudansvarig.
Varje huvudspår innehåller i sin tur flera underspår.
Under varje ledardag kommer Daniel Alm att finnas med och predika och det blir lovsång under ledning av Samuel Hector och lokala lovsångsteam. I Umeå medverkar även Stefan Beimark som talare, i Västerås Marcus Ardenfors och i Jönköping Andreas Nielsen.
-Vi är tacksamma över tidigare Pingst Ledare då vi vet hur stort behovet är att få komma samman, att få bli utrustade,
utmanade och uppbyggda och där vi ser att dessa dagar innehåller just detta, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst.