"Dags att prioritera församlingsplantering"

–?Jag tycker det går för sakta, men det går i alla fall framåt. Det säger Curt Levin, som är huvudansvarig för församlings­planteringsgruppen inom Pingst – fria församlingar i samverkan. –?Vi borde prioritera det här arbetet högre, ungefär som Evangeliska frikyrkan gjort.

Tidigare leddes församlingsplanteringsarbetet av det så kallade evangelisationsutskottet, men numera finns en särskild församlingsplanteringsgrupp tillsatt av Pingst – fria församlingar i samverkan, som förutom Curt Levin består av pastorerna Anethe Carlsson, Roland Pettersson, Morgan Gustavsson, Börje Dahlqvist och Ewa Gustafsson.
De sex har i sin tur huvudansvaret för var sin region i Sverige. De träffas 3–4 gånger per år och ordnar även regionala träffar.
Församlingsplanteringsgruppen har samma mål som evangelisationsutskottet tidigare formulerade, nämligen att 75 nya församlingar ska bildas fram till 2015.
Just nu ligger tonvikten på att försöka hitta moderförsamlingar och pionjärarbetare.
–?Vårt mål är att hitta två församlingar i varje region, som vill arbeta med att plantera nya församlingar, säger Curt Levin.
Han menar att det ger en väldig vitalitet åt den gamla församlingen att plantera en ny och att det i de allra flesta fall är bäst att en ny församling planteras av en gammal.
–?En del drar igång på egen hand och upptäckter att det är svårt, även om det förstås finns exempel på att det kan lyckas.
Sedan 1995 har 15 nya församlingar bildats inom Pingst. Alla av dem har dock inte blivit egna juridiska personer, konstaterar Curt Levin.

”Jobbar inte i motvind”
Själv har han varit med och planterat två församlingar; i Staffanstorp och Sjöbo.
–?Jag tycker inte att vi jobbar i motvind, säger Curt Levin även om han gärna skulle sett att pingstledningen prioriterat det här arbetet mer. Nu tycker han sig dock ana ett ökande intresse.
I år var Pingst en av arrangörerna i den årligen återkommande Pionjärkonferensen.
Dessutom startar Mariannelunds folkhögskola en särskild utbildning för den som känner kallelse till församlingsplanteringsarbete i höst.