Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Dags att bjuda in till en brinnande härd

Fokus på Jesus och på att bjuda in till värme och gemenskap präglade Pingst Pastor. Vikten av att impregneras av Guds vision för att leda hela vägen genom pandemin lyftes också.

Runtom i landet var över 500 pastorer uppkopplade till årets Pingst Pastor, som sändes digitalt från Pingstkyrkan i Västerås den 13 januari. Även om sorlet av många röster och glada tillrop saknades i år, så flödade uppskattande kommentarer in via zoom. Det avskalade formatet gav skärpa åt budskapet och tonen sattes tidigt genom lovsången ”Mitt hopp är byggt i evighet på Herren vår rättfärdighet.

Föreståndare Daniel Alm förmedlade ett framtidsperspektiv där han påminde om att trots svängningar i världen så sitter Jesus orubbad på sin tron. Nu finns ett öppet fönster att hörsamma ropet från folksjälen.

– Låt oss istället för att mäta temperaturen i världen, odla en härd i mitten av eld och värme där många måltider kan lagas, många kan samlas, Guds rike får gå fram och bruden säger kom.

Alm påminde också om församlingens samhällsuppdrag i Sverige och världen:
– I framtidsbilden för Pingst ser vi en rörelse som blir en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor. Att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till dem som saknar hopp, på världens alla kontinenter.
I hans samtal efteråt med Per-Johan Stenstrand, pastor i Lifecenter Church Västerås, betonades kärnuppdraget att vinna själar och forma lärjungar.

Ulrik Josefsson, direktor för ALT, intervjuade paret Cheryl och Jackie Bridges Johns, teologiprofessor respektive pastor, på temat Kristologi i ljuset av Anden. Paret framhöll enheten inom treenigheten och att vi genom den Helige Ande inte bara får kraft att övervinna och segra utan även att lida och uthärda.
– Anden för oss in i en helig plats i Kristi sanna närvaro. Jesus lever och precis som han vandrade på jorden som människa går han med oss och finns för att rädda och frälsa, sa Cheryl Bridges Johns.

Under eftermiddagen gav Richard Svensson, verksamhetsledare för Pingst Församling, verktyg för att leda hela vägen genom pandemin. Han talade om vikten av att reflektera för att finna rätt åtgärder och ansvarsfördelning, samt om av att låta sig impregneras av Guds vision:
– Vision är något som Gud skriver på våra hjärtan. Det är att vi riktar blicken uppåt och säger Gud, visa oss vad inget öga sett, vad inget öra har hört men som finns förborgat i dig. Vision från Gud gör oss knäsvaga. Vision från Gud släpper oss inte, den förföljer oss. Vision från Gud gör oss beroende av honom, den skapar hopp, tro och förväntan.
Styrkan i öga mot öga-ledarskap, att samtala med individen både om det som ger glädje och tårar, framhölls också.

Många vittnesbörd om Guds godhet delades. Budskapet har nått ut till fler än vanligt via webben och många har kommit till tro. Under dagen välkomnades också 49 nya ledare.
Bön för Sverige har pågått online dygnet runt kring årsskiftet och stod i fokus även nu, ledd av nätverket Pingst Bön.

Att dagen värdesattes visade kommentarer som denna på Instagram:
”Lovsången, undervisningen, bönen och den varma atmosfären trängde genom skärmarna,” skrev Jacob Frankner.

Det Jesusfokuserade teologiska samtalet liksom konkreta verktyg för ledarskap lyftes fram som höjdpunkter under dagen.