Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

CS LEWIS: FÖRNUFT OCH FANTASI

Ray Baker, Credoakademin

För första gången utkommer en bok om CS Lewis som är skriven på svenska. Ray Baker är teologie doktor och apologet, samt Lewis-kännare. I åtta kapitel utvecklar han resonemang kring viktiga teman i Lewis författarskap såsom synen på Bibeln, mirakel och lidande. Han skriver akademiskt men ändå ledigt och med humor. Författarens önskan är att nya läsare ska upptäcka Lewis breda författarskap. En mycket välkommen bok för både Lewisfantaster och andra.