Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
SVENSKAR. Tre av de svenska representanterna från Malmö, Mika Toukola, Mattias Sennehed och Merja Toukola.  FOTO: MATTIAS SENNEHED

SVENSKAR. Tre av de svenska representanterna från Malmö, Mika Toukola, Mattias Sennehed och Merja Toukola. FOTO: MATTIAS SENNEHED

Connect 16 – konferens om studentmission i Europa

Under en vecka i augusti träffades studenter från hela Europa i Pracht, Tyskland, på ”Connect 16”, som anordnades av Students for Christ. Mattias Sennehed, pastor i Malmö, var där.

Assemblies of God är huvudman för Students for Christ (SFC), som i Sverige kallas Mosaik-SFC och är en del av Pingst Ungs arbete och fokus på unga vuxna, [YA]! Ledorden för konferensen var ”utrusta, bemyndiga och uppmuntra”, och för det syftet samlades 150 deltagare från 13 nationer, övertygade om att mission bland studenter är en nyckelfråga i vår tid.
Nio unga vuxna från Linköping och Malmö fanns med från svenskt håll. Deltagarna valde dels ett seminariespår som man följde hela veckan, exempelvis ”Det inre livet” eller ”Förstå det sekulära samhället”.

Det erbjöds också workshops med dagsteman om kreativitet, kommunikation och evangelisation. Gemenskapen däremellan var varm och många var intresserade av att förstå mer om och lära sig av olika gruppers arbetssätt och omständigheter.
Jag åkte till konferensen för att jag tycker mission i universitetsvärlden är näst intill outforskad mark i svensk pingströrelse.

Kanske har enskilda församlingar stöttat en ekumenisk studentpastor på vissa platser, men ett fokuserat missionsarbete gentemot universitetet i sin stad finns det inte så många exempel på. Vi kan inte lämna ut missionen på entreprenad till andra organisationer. Mission är kyrkans dna och personlighet, det är varje församlings glädje och utmaning.
I 42 av Sveriges 43 städer med högskola eller universitet finns det minst en pingstkyrka. Till dessa städer flyttar någon gång under livet en väldigt stor del av Sveriges unga, som snart ska inta arbetsplatser och vara med och forma framtiden i vårt land. Vad skulle det inte betyda om man fick bli en kristen just i denna tid i livet?
”Connect” arrangeras varje sommar och är en perfekt plats att sända en grupp studenter från sin stad till, som ett första steg mot att ha en studentmission. År 2017 kommer konferensen att hållas i Berlin.
Man kan också starta en lokal ”Mosaikgrupp” genom Pingst ung och så få stöttning och kontakt med andra grupper.
På bilden syns tre av de svenska representanterna från Malmö, Mika Toukola, Mattias Sennehed och Merja Toukola.

Fotnot: En längre reseberättelse av Mattias Sennehed, och en videohälsning från svenske studenten Sebastian Telon, finns på www.facebook.com/pingstungYA. Mer information om konferensen finns också på http://connect.sfceurope.org/.