Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Coachning – verktyg för ledare

När Träning för Tillväxt inbjuder församlingsledare av alla de slag till undervisningsdagar är Jenny Bergh en av seminarieledarna. Under rubriken ”Coacha till andligt mod” kommer hon att dela med sig av tips, idéer och värdefull kunskap när det gäller ledaruppdragets speciella utmaning, nämligen att få människor att växa, komma i funktion och nå resultat.

Jenny Bergh är vice ordförande i Pingst Ung men har också ledarskapsutbildning och en hel del erfarenhet av ledarskapsträning och coachning, både i professionella och ideella sammanhang. Bland annat är hon en av initiativtagarna till, och ledare för Ledarskolan, Sverige, en ledarskapsutbildning utifrån kristna värderingar, som
Pingst.se tidigare skrivit om.
Hon har också pastorsutbildning och en bakgrund som ungdomspastor och känner därför församlingsmiljön väl.
Begreppet coachning stöter man på i alla möjliga sammanhang numera, och det tycks gått lite mode i detsamma. Hundcoacher, livscoacher, säljcoacher Ä överallt dyker de upp.
Från början förekom det mest i samband med idrott och idrotts tränare. Och kanske är det just där som innebörden är tydligast.
Ä Att coacha är att ge människor verktyg att upptäcka sin egen kapacitet och potential för att därifrån sätta upp mål och nå resultat.
I en församlingsmiljö finns det, menar hon, anledning att hålla isär några olika begrepp och förklarar vad coachning inte är.
Ä Det är inte själavård. Själavård handlar om människans inre, där mycket handlar om att se bakåt i livet och bearbeta tidigare upplevelser. Coach ning fokuserar på det som ligger framför. Båda behövs men ersätter inte varandra.
En coach är heller inte detsamma som en mentor.
Ä En mentor är en person, oftast äldre, med erfarenheter inom det område där jag vill satsa. En mentor delar med sig av sina egna erfarenheter och överför på det sättet sin kunskap. Coachen överför inte kunskap Ä coachen hjälper mig att hitta och utveckla min egen kunskap.
I Träning för Tillväxt kommer Jenny Bergh att möta ledare på olika nivåer och med skilda uppdrag i sin församling. Och tanken är förstås att förmedla tips som alla kan använda i sin uppgift Ä att coacha andra. Det gemensamma för alla som står i ledaruppgifter i en församling är ju att få de människor att växa i sitt lärjungaskap eller Ä om man så vill Ä till andligt mod.
Jenny menar att andligt mod hänger ihop med människors självkänsla. Och där har vi i församlingarna ett stycke väg att gå.
Ä Vi har varit väldigt bra på att berömma och uppmuntra människor för vad de kan och vad de gör. Vi har varit sämre på att uppskatta människor för vad de är. Bara den som är trygg i sig själv kan vara modig. Först då vågar man bejaka sin kallelse och sina gåvor Ä andliga och mänskliga.
I det sammanhanget måste man också vara medveten om att det inte alltid handlar om snabba resultat. Coachning innebär också att starta processer som så småningom leder fram till självkänsla, till självinsikt och medvetenhet om sina egna möjligheter.
En annan utmaning i församlingsmiljön är att ge människor utrymme och möjlighet att tjäna utifrån hela sin kapacitet.
Ä Många är ju framgångsrika i sin yrkesverksamhet och har där tillägnat sig mycket kunskap och kompetens som de inte alls får chans att tillämpa i sitt församlingsliv, säger Jenny som gärna vill vara med och bygga broar som gör att människors hela potential blir synlig och använd.
Att coacha någon innebär också att man kommer nära en människa. Och där är det viktigt att veta vad man gör.
Ä Det finns fallgropar, säger Jenny. Det är viktigt att respektera människors integritet, att inte kränka och att veta var gränserna går och det vill jag också ta upp i mitt seminarium.
Det hon främst vill med Träning för Tillväxt-seminariet är att deltagarna ska gå därifrån med en känsla av att ha fått något i handen Ä ett verktyg att använda i sin ledaruppgift.
Ä Precis som man känner när något ska fixas därhemma och vet att man har rätt verktyg. Så mycket roligare och lättare blir det då inte att sätta igång. Så ska det kännas, säger hon.
Allt för att sedan, tillsammans i församlingen, våga följa visionen och se resultat.