Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Carolina Nilsson: Min tro har fått djupare rötter

1.Varför valde du att studera på ALT? 2.Hur har åren på ALT varit? 3.Vad har du uppskattat mest med utbildningen? 4.Något särskilt du vill lyfta fram? 5.Hur kommer du att använda dig av det du lärt? 6.Rekommenderar du utbildningen till andra?

Beatrice Bergroth

 1. – För att jag ville få en teologisk fördjupning och nya verktyg i den tjänst Gud har för mig.
 2. – Det har varit mycket läsning, många samtal, en hel del skrivande, emellanåt stress, men överlag roliga och intressanta år som innehållit nya upptäckter både i Bibeln och hos mig själv.
 3. – Att jag upplever att det från ledningens sida finns en uppriktig omsorg om varje elev och uppmuntran av den kallelse som Gud har lagt ner. Det finns ett djupare syfte än att eleverna bara ska bli godkända i kurserna, nämligen att utrusta till tjänst i Guds rike. Detta har jag uppskattat.
 4. – Jag är väldigt tacksam över de andra studenterna och den goda vänskap som vuxit fram. Våra olika bakgrunder och församlingstraditioner har berikat samtalen men också tvingat mig till en noggrannare bearbetning av mina egna uppfattningar.
 5. – Jag kommer att använda mig av de verktyg jag fått för att kunna fördjupa mig i bibeltexter på ett bra sätt. Jag kommer också att gå tillbaka till lektionsanteckningar, arbeten och kurslitteratur i förberedelse av undervisning.
 6. – Det beror på vad man vill med studierna, men i de flesta fall – ja!

 

Josefine Savedson

 1. – Jag upplevde att Gud ledde mig till att läsa på ALT, det var anledningen till att jag började.
 2. – Väldigt bra! Det har varit roligt, utmanande, lärorikt och ibland även jobbigt.
 3. – Att det är en ekumenisk utbildning. I min klass har det funnits personer från många olika sammanhang och det har berikat mig oerhört. Det har fåttmig att reflektera över varför jag själv tror som jag gör, samtidigt som det har gjort mig lite mer ödmjuk och gett mig en större förståelse för andras tro.
 4. – Klassgemenskapen har betytt väldigt mycket. Vi har kommit varandra väldigt nära och delat mycket med varandra. Jag har fått vänner för livet! De lärare vi haft har varit väldigt duktiga och kompetenta! Det är en förmån att få bli undervisad av kompetenta och duktiga lärare som brinner för det de gör.
 5. – I augusti började jag arbeta som barn- och familjepastor i en församling. Tack vare att ALT hela tiden kombinerar studier med praktik har jag under utbildningens gång fått omsätta teorin till praktik vilket jag kommer ha stor nytta av nu när jag börjar arbeta som pastor.
 6. – Ja.

 Carolina Nilsson

 1. – Jag kände att Gud ledde mig in på ALT och att jag ville fördjupa mitt lärjungaskap och ledarskap, så med det i bakgrunden kändes ALT självklart även om jag då inte visste exakt hur utbildningen skulle bli, eftersom den var helt ny.
 2. – Helt fantastiska! Förutom nya och djupa relationer med andra studenter så har min tro fått djupare rötter! Jag har fått upptäcka mer av Gud och fått se att Han är så mycket större än jag någonsin kan förstå. Min tillit till Gud har vuxit för varje dag och genom kurserna på ALT, utbildningsmiljön och samtalen så har mina perspektiv breddats oändligt mycket.
 3. – Jag älskar ekumeniken som finns på ALT! Det har varit en sån rikedom att få läsa med studenter som inte är uppvuxna i samma sammanhang som jag är. Jag tror att det har bidragit mycket till att mina perspektiv har breddats. Jag har även uppskattat att få koppla ihop utbildningen med den församling jag har varit en del av, det har fördjupat studierna och även fördjupat mitt engagemang i församlingen.
 4. – Jag vill verkligen lyfta och ge ett stort tack till utbildningens föreståndare Ulrik Josefsson och Dan Elofsson. Deras engagemang i oss studenter har varit så stort och trots att utbildningen nu har vuxit sig så pass stor så har deras engagemang varit lika personligt hela tiden.
 5. – Jag kommer nu efter ALT att läsa en projektledarutbildning och både tror och vet att jag kommer få användning av ALT i den branschen. Både mitt lärjungaskap och ledarskap har fördjupats och det fortsätter jag ju såklart att leva i oavsett vilken bransch jag jobbar i. Jag finns numera i en församlingsplantering och även där vet jag att min tid på ALT får ha betydelse redan nu men också i framtiden.
 6. – Absolut, mer än gärna!

 

Daniel Coster

 1. – För att lära mig mer om hur man bygger Guds rike. 2.
 2. – Det har varit fyra grymma(i ordets nyare bemärkelse) år som har utmanat mig att växa oerhört mycket. Jag har trivts bra hela tiden med skolan och dess upplägg även om det har varit stunder kanske oftast innan tentor då jag inte trivts lika bra.
 3. 3. – Den goa blandningen av människor bland lärarna och i klassen. Att få plugga med människor från typ alla samfund har varit en av de största lärdomarna.
 4. – Jesus… Trots att jag läst teologi är jag mer förälskad i honom idag än någonsin tidigare.
 5. – Förhoppningsvis kommer jag få tillfällen att undervisa andra, och genom mitt engagemang i församlingen dela med mig av Guds ord och de kunskaper jag lärt mig om teologi och ledarskap.
 6. – Jag rekommenderar den till den som tänker att han eller hon vill jobba med församling. Är man bara intresserad av teologi kan man gå en annan utbildning, men vill man lära sig om församling och hur teologi kan berika den är ALT grym.