Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Bygga Guds rike genom utbildning

Nu fattar jag hur det hänger ihop. Varför farmor reagerar som hon gör och hur jag själv har formats. Jag har blivit lite mer mig själv.
Orden kommer från en kursdeltagare på Akademi för Ledarskap och Teologi som hade studerat pingströrelsens huvuddrag och sedan funderat på hur detta format hennes tro och tänkande. Övningen gav henne ny kunskap som vidgade förståelsen och ledde till en djupare och tryggare identitet.
Skolfrågorna är högaktuella i debatten. Krisen har satt ljus på frågan. Utbildning är en av samhällets viktiga grundpelare och när den börjar gunga så riskeras hela samhällsbygget. Utbildning är viktig här och nu, men den lägger också grunden för hur resten av livet utvecklas. Vi som rörelse finns på denna arena för att stödja enskilda människor och bidra till det goda samhället. Detta är att bygga Guds rike genom utbildning.

PÅ PINGSTRÖRELSENS FYRA folkhögskolor möter de runt 800 deltagarna engagerade lärare som hjälper dem att få nya kunskaper och växa som människor. Någon är nysvensk som kämpar med språket, någon är målmedveten student inom musik eller media som fördjupas i sitt stora intresse, någon är bibelskoleelev som brottas med bibeltexterna och sin kallelse.
Gemensamt för dem alla är att de dag efter dag får möta engagerad och kompetent personal i en miljö som är präglad av kristen tro. Att hjälpa deltagarna att växa som människor är ett sätt att gestalta evangeliet.
Ett annat uttryck för Pingströrelsens utbildningsarbete är projektet Pingst ledarutveckling. Tre tusen ledare från över 150 församlingar över hela landet deltar. Målet är att bidra till fördjupad kompetens, ökat engagemang och goda möten
med erfarenhetsutbyte. Det handlar om att stödja människor som vill vara med och bygga Guds rike i och genom den lokala församlingen.

DEN SENASTE satsningen är kurser för att hjälpa nyanlända att komma in i vårt samhälle. Regeringen har avsatt pengar. Arbetsförmedlingen tar fram deltagare. Folkhögskolorna genomför kurserna och i vårt fall sker det i nära samarbete med några församlingar. Vi som församlingsrörelse har kraften att göra skillnad i samhället, passionen att stödja enskilda människors utveckling och kallelsen att gestalta evangeliet i praktiken Detta kan vi! Detta vill vi! Detta gör vi!