Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bussresor anordnas till Oslokonferensen

Azusa Europe, som hålls i Oslo i september, markerar 100 år av pingst både i Norden och Europa.
Svensk pingströrelse är en av inbjudarna till konferensen och Pingst – fria församlingar i samverkan erbjuder fyra olika researrangemang till konferensen i samarbete med LeGuMec reseproduktion i Jönköping.
Azusa Europe hålls i Spektrum i Oslo den 19 – 23 september. Arrangemanget inleddes som norska pingströrelsens 100-årsjubileum, kom sen att vidgas till att heta Pingst för alla, och till att vara hela den europeiska pingströrelsens jubileumskonferens.
Svensk pingströrelse står tillsammans med de övriga nordiska pingströrelserna som inbjudare till konferensen, där några svenskar också kommer att medverka. I det stora högtidsmötet på söndagen talar Pingsts föreståndare Sten-Gunnar Hedin. Under veckan medverkar också sångerskan Carola, samt pastorerna Ulf Ekman, Livets ord, och Johannes Amritzer, Märsta pingstförsamling.