Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Broschyr för alkoholfria zoner

Församlingen som alkoholfri zon är ämnet för en 28-sidig broschyr som LP-verksamheten tagit fram. Tanken är att den ska användas i samband med temasamlingar om alkohol, som församlingar anordnar.
– Förr var det helt självklart att församlingarna var en sådan zon, men så är det inte i dag, säger Håkan Axell, som arbetar med drogförebyggande arbete på LP-verksamheten.
Just nu bokas ett antal samlingar på temat Församlingen som alkoholfri zon in i olika kyrkor runt om i landet. LP-verksamheten utbildar också ett nätverk av pastorer, som i sin tur ska kunna hålla i den här typen av samlingar.
I broschyren finns argument för nykterhet, diskussionsunderlag i frågan, värderingsövningar och metoder för arbetet kring alkoholfrågan och även en enkät, vars svar kan utgöra ett underlag för arbete om nykterhet i en församling.