Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Brasshelg i Avesta

I början av oktober samlades ett 50-tal brassmusikanter till den årliga PingstBrass-träffen, denna gång i Pingstkyrkan I Avesta.

Församlingen, samt Avesta Gospel Brass med Göran Hultqvist i spetsen, stod som inbjudare.
Helgen inleddes med en konsert av Avesta Gospel Brass på fredagskvällen under ledning av Jan Sjönnerby. Han var också helgens instruktör. Lördagen ägnades åt instudering av flera musikstycken för brassband, samt tillfälle att pröva på musik med få stämmor (sextett, kvartett).
Under en timme fick deltagarna också ta del av när den kände Brassprofilen Eric Ball repeterade sin komposition Constant Trust (ständig förtröstan) med Frälsningsarméns 7e kår i Stockholm 1976.
Detta stycke var också ett av fler som sedan spelades på söndagens gudstjänst.
Stig Holmgren