Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bra start för Pastorsakademin

Uppmuntran och stöd till pastorer i en tid av nya utmaningar. Så kan man kort sammanfatta idén bakom Pingst Pastorsakademi, som drog igång för några veckor sedan. Målet var att få med 300 pastorer. Närmare 380 slöt upp, varav ett 20-tal från Finland.

De cirka 380 pastorerna som deltog i premiären på Pingst Pastorsakademi samlades redan på måndagskvällen till en inledande festkväll och sedan följde tre intensiva dagar med var sitt huvudtema; ledarskap, teologi och personlig andlig utveckling.
På torsdagskvällen firades en stor gemensam nattvard och först på fredag efter frukost var det slut på den första omgången av akademin, som ska pågå över två år. De deltagare som vill kan tenta av kurserna och få högskolepoäng för dem.
Under den här tiden kommer inte de vanliga predikant- och evangelistveckorna att hållas. Till våren blir det tre regionala samlingar för deltagarna, i Uppsala, Jönköping och Örnsköldsvik. Först nästa höst hålls nästa storsamling, då i Harvest Center , det vill säga pingstförsamlingen i Märsta.
Uppmuntran från Hörnmark
När Pingst.se kommer på besök är det torsdag förmiddag och pingstföreståndaren Pelle Hörnmark talar uppmuntrande ord till alla församlade pastorer.
Ä Jag vill uppmuntra dig till att kliva framåt. Problemet är att för många av oss tar för lite plats, är otydliga och har dålig självkänsla, säger han.
Ä Ni är värda det bästa, slår han fast med eftertryck och presenterar i punktform några anledningar till detta.
Bland annat därför att pastorer är människor som är kallade av Gud, inte för sin egen skull, utan för att tjäna andra, att detta innebär en priviligierad situation och att de flesta klarar större svårigheter än de själva tror.
Innan han avslutar får han alla deltagande kvinnor att stå upp och de sittande männen att applådera alla Herrens tjänarinnor. Pingstkyrkan i Norrköping fylls av ett långt och ihållande dån.
Ä Kliv framåt! uppmanar Pelle Hörnmark alla kvinnorna.
Därefter är det dags för norske pastorn Egil Svartdahl att introducera ämnet Min tros historia. Alla deltagare får en bok med den titeln och ett arbetshäfte till den, som de ska jobba med till nästa samling.
Ä När vi delar vårt livs historia så är det inte teologi vi delar, utan erfarenheten av den, säger han bland annat. Det är viktigt att vi talar sant om Gud och våra egna liv.
Måste våga dela livet
Deltagarna i pastorsakademin ska skriva ner sin egen tros historia, och sedan muntligt berätta den för en mindre grupp under cirka 20 minuter. Sedan ska gruppen respondera på detta i cirka 20 minuter och därefter ska man be tillsammans.
Ä Om vi ska arbeta nära varandra och inte vågar dela våra liv blir det bara yta, konstaterar han.
Han ger i slutet några anledningar till varför pastorer ska arbeta med detta.
Ä Den apostoliska uppmaningen om att ge akt på oss själva, den existentiella utmaningen och den diakonala utmaningen i att lära sig lyssna på andras berättelser.
Delade erfarenheter
Under teologidagen låg fokus den här gången helt på pingstteologi och på den inledande dagen om ledarskap delade pastorerna Niklas Piensoho och Magnus Persson med sig av sina erfarenheter.
Under dagarna bodde de flesta pastorerna på angränsande hotell Scandic, men eftersom det blev så många deltagare fick ytterligare några hotell i Norrköping tas i anspråk. Alla måltider, förutom frukost, åts i Sionförsamlingens egen restaurang Renströmmen och det intilligande kapellet.
Kökschefen Sören Ajdert tyckte det funkade bra och Pingst.se kunde inte hitta någon som motsade detta, tvärtom fick maten mycket beröm, liksom övriga arrangemang.
Pingstföreståndaren Pelle Hörnmark, som är initiativtagare till akademin var också nöjd med starten.
Ä Den kändes bra, säger han. Inte minst att vara tillsammans och att se resultatet av ett gott teamarbete.