Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Bra resultat för 2008

Direktor Peo Larsson är nöjd med bokslutet för räkenskapsåret 2008 i Pingst – fria församlingar i samverkan. – Vi har lagt ett bra år bakom oss, säger han. Det känns underbart skönt.

Verksamheten i Pingst Ä fria församlingar i samverkan redovisas i två delar. Den ena är den som kallas ändamålsbestämd och som handlar om den verksamhet som finansieras genom insamlingar och bidrag. Den andra, eller resten, kallas administration. Verksamheten i den administrativa delen gick förra året med 1,6 miljoner plus, medan den ändamålsbestämda delen vid årsskiftet redovisade 3,4 minus.
Ä Detta innebär dock inte en egentlig förlust, förklarar Peo Larsson, utan bara om att det vid årsskiftet hade skickats ut mer pengar än som kommit in just då.
Han vill betona att den nedåtgående trenden för Ibras insamlingar bröts under 2008 och att Ibra under förra året samlade in 400 000 kronor mer än 2007. Arbetet med att avsluta gamla projekt inom PMU Interlife har också fortsatt under året som gått och gett gott resultat, konstaterar styrelsen i verksamhetsberättelsen. Nu återstår endast några få
orapporterade projekt och förhoppningarna om att kunna avsluta dem under 2009 är stora.
Styrelsen för Pingst reserverade under 2006 och 2007 sammanlagt 13,5 miljoner för dessa riskprojekt, men hittills har inga pengar därifrån behövt användas, vilket gör att förutsättningarna för att göra ett gott resultat också 2009 är gynnsamma.